Kursusrække: "Fra ingeniør til rådgivende ingeniør" 2. del 2022

Målgruppe

Kursusrækken henvender sig primært til yngre og nyansatte ingeniører, der ikke – eller måske kun i begrænset omfang – har kendskab til arbejdsgangene i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Vi bruger ordet ingeniør her, men mener alle rådgivere uanset uddannelse.

Feedback fra sidste års kursusrække

Evalueringerne fra sidste års kursusrække havde et gennemsnit på 4,7 ud af 5 mulige. Du kan se udtalelser fra tidligere kursister nederst på siden her.  Download folder.

Formål

For at kunne navigere og lykkes som rådgivende ingeniør, er det ikke tilstrækkeligt blot at være teoretisk velfunderet. Der er også behov for et grundlæggende kendskab til branchens parter, typiske interessekonflikter, relevante kommercielle overvejelser, samarbejdsformer – og en række yderligere forhold, man som ingeniør ikke automatiske har med sig i bagagen.

Formålet med kursusrækken er at bibringe deltagerne såvel forståelse som praktiske værktøjer, der gerne skulle lette overgangen fra at være ingeniør til at blive rådgivende ingeniør. Med afsæt i en introduktion til branchens organisering og relevante parter, behandler kursusrækken praktiske, kommercielle og juridiske emner fra de indledende tilbudsovervejelser over projekteringsfasen og frem til entreprenørens aflevering.   

Hensigten er at give deltagerne et konkret kompetenceløft, men derudover også at introducere dem til en række relevante overvejelser, der på sigt gerne skulle munde ud i en bedre og mere forudsigelig projektafvikling.

Der vil være 2 undervisere på hvert kursus.

Varighed

FRI’s kursusrække er tænkt som en 1-årig efteruddannelse. Kurserne afholdes en gang ca. hver anden måned i henholdsvis februar, april, juni, september, oktober og november/december. Kurserne afholdes såvel i København som i Kolding med en varighed af 3 ½ time. Hver lektion vil blive fulgt op af et spørgeskema med henblik på en hurtig repetition af kursusindholdet. Vær opmærksom på, at man ikke kan nøjes med at tilmelde sig et enkelt kursus, men tilmelder sig første del.

Pris

Prisen er 5.000 kr. for 1. del dvs. for alle 3 kurser og for alle 6 kurser er prisen 10.000 kr.

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er 12. august til 2. del - og er du interesseret så send en mail til Winnie Toft på wt@frinet.dk.

Tid og sted

1. Branchens parter og deres forskellige interesser

Lektion 1 omhandler følgende emner:

 • Branchens traditionelle parter og deres indbyrdes relationer.
 • Den rådgivende ingeniørs bidrag til branchen.
 • Introduktion til branchens standarder – aftaler og ydelsesbeskrivelser.
 • De enkelte parters traditionelle interesser og de oftest forekommende konflikter.
 • Den rådgivende ingeniørs forskellige roller og muligheder for at navigere i de oftest forekommende konflikter.
 • Praktiske værktøjer til varetagelse af den rådgivende ingeniørs interesser.
 • Udviklingstendenser i branchen.

Undervisere: 
Teknisk direktør John Flemming Jensen, WSP og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted: 
Kolding 3, februar 2022 kl. 12.30-16.00 på Comwell Kolding og København 10. februar 2022 kl. 08.30-12.00 på Scandic Eremitage, Lyngby

2. Konkurrencen om opgaverne – private og offentlige kunder

Lektion 2 omhandler følgende emner: 

 • Generelle overvejelser i forhold til akkvisition.
 • Faldgruber og relevante overvejelser i forbindelse med tilbudsafgivelse.
 • Rammerne for tilbudsafgivelse og tilbudsindhentning – private kunder.
 • Rammerne for tilbudsafgivelse og tilbudsindhentning – offentlige kunder, herunder Udbudsregler m.m.

Undervisere: 
Koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted: 
Kolding den 5. april 2022 kl. 12.30-16.00 på Comwell Kolding og København 21. april 2022 kl. 08.30-12.00 i Industriens Hus

3. Tilbudsafgivelse – honorarberegning og vilkår

Lektion 3 omhandler følgende emner:

 • Traditionelle honorarmodeller – fordele og ulemper.
 • Metoder til konkret honorarberegning.
 • Metoder til afgrænsning af tilbuddets ydelser.
 • Prissætning af risici, ubekendte forhold og kontraktvilkår.
 • Håndteringen af bygherrens oplyste eller uoplyste forudsætninger.
 • Håndteringen af egne forudsætninger.

Undervisere:
Civil ingeniør, partner Mads Christiansen, Øllgaard og Udviklingsdirektør, partner Kristoffer Krarup, ABC - Rådgivende Ingeniører

Tid og sted: 
Kolding 2. juni 2022 kl. 12.30-16.00 på Comwell Kolding og København den 9. juni 2022 kl. 12.30-16.00 i Industriens Hus

4. Kontrakter - muligheder og faldgruber

Lektion 4 omhandler følgende emner:

 • Hvordan og hvornår indgår man en kontrakt.
 • Introduktion til branchens standardaftaler (AB18, ABT18 ABR18 og GBR 19).
 • Baggrunden for aftalernes opbygning og rollefordeling.
 • Vigtigheden af et kendt aftalegrundlag.
 • Gennemgang af de vigtigste aftalevilkår.
 • Forståelse af kontrakten som værende et levende dokument, der kræver vedvarende opmærksomhed.
 • Introduktion til vigtigste hovedgreb i den løbende kontraktstyring.

Undervisere:
Koncernjurist, advokat Lars Hauberg, NIRAS og Vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI

Tid og sted:
Kolding 30. august 2022 kl. 12.30-16.00 Comwell Kolding og København 15. september 2022 kl. 09.00-12.30 på Scandic Eremitage

5. Projektering – teori og praktiske hensyn

Lektion 5 omhandler følgende emner:

 • Ydelsesbeskrivelser og ydelsesplan.
 • Bygningsreglementet BR 18.
 • Den praktiske anvendelse af projektmaterialet – grundlag for entreprenørens prissætning og udførelse.
 • Entreprenørprojektering.
 • Dialogen med bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør.
 • Håndtering af ændringsønsker.
 • Ansvaret for det samlede projekt.

Underviser: 
Adm. dir., arkitekt Morten Stahlschmidt, Dominia

Tid og sted:
Kolding 12. oktober 2022 kl. 12.30-16.00 på Comwell Kolding og København 27. oktober 2022 kl. 08.30-12.00 i Industriens Hus

6. Udførelsen – samspillet med entreprenøren

Lektion 6 omhandler følgende emner:

 • Projektopfølgning.
 • Entreprenørens interesser.
 • Typiske konflikter mellem den rådgivende ingeniør og entreprenøren.
 • Praktiske værktøjer til varetagelse af den rådgivende ingeniørs interesser over for entreprenøren og bygherren.
 • Den løbende dialog med bygherren.
 • Byggeriets aflevering.

Undervisere: 
Projektdirektør, partner Eva Zib, Nordiq Group og Kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen, Enemærke og Petersen

Tid og sted:
Kolding 24. november 2022 kl. 12.30-16.00 på Comwell Kolding og København 1. december 2022 kl. 08.30-12.00 i Industriens Hus

 

Hvad siger kursisterne?

"Godt flow med gode og håndgribelige eksempler fra virkeligheden".

Hvad siger kursisterne?

"Super dygtige og engagerede undervisere, som var gode til at formidle."

Hvad siger kursisterne?

"Jeg er ny i branchen, så det var utroligt lærerigt at få et godt overblik."

Hvad siger kursisterne?

"Godt med konkrete eksempler på beregning af risiko/honorar."

Hvad siger kursisterne?

"Super godt kursus. Fortsæt med fagligt stærke undervisere."