}
Internationalt markedsudvalg

FRI's Internationale Markedsudvalg har til formål at udarbejde, varetage og koordinere FRI's strategi og politikker vedrørende internationale rådgiverydelser, der involverer internationale finansieringsinstitutioner.


 

Udvalget består af 6-10 medlemmer, der skal godkendes af FRI's bestyrelse. Udvalgsmedlemmer udpeges for to år, og genvalg kan finde sted for yderligere to perioder af et års varighed.

Kommissorium for Internationalt Markedsudvalg

Terms of Reference for FRI's International Market Committee

Udvalgets opgaver:

  • Forestå interessevaretagelse og gennemførsel af de afledte aktiviteter over for internationale finansieringsinstitutter.
  • Forbedre FRI-virksomheders erhvervsvilkår
  • Søge at påvirke internationale finansieringsinstitutioners politikker og effektivitet
  • Støtte op omkring gennemsigtighed og ligebehandling af alle, herunder udbredelse af principper for good governance.
  • Udvalgets indsats skal ske under behøring hensyntagen til, at de pågældende emner kan udgøre en konkurrence parameter mellem medlemsvirksomhederne

Udvalgets sammensætning:

  • Lars Bentzen, NTU International A/S (formand og bestyrelsesrepræsentant)
  • Claes Clifford, NIRAS A/S
  • Per Kirkemann, Nordic Consulting Group A/S
  • Jørn Lykou, Dansk Energi Management A/S
  • Jesper Skaarup, COWI A/S
  • Jens Thøgersen, Rambøll Danmark A/S
  • Mustafa Nabil Shaker, Rambøll Danmark A/S (repr. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær: