Temaer

Ledelse

Verden omkring os – COVID-19 information
Verden omkring os – COVID-19 information
Konsekvenserne af COVID-19 påvirker landende i hele verden forskelligt. Vi har samlet en række information som kigger ud over verden omkring os – og kommer tættere på rådgiver- og ingeniørvirksomheder, end det der kommer via de traditionelle nyhedskanaler
COVID-19: Medarbejdere og arbejdsvilkår
COVID-19: Medarbejdere og arbejdsvilkår
Regeringen og myndighederne opfordrer til, at private arbejdsgivere så vidt muligt lader medarbejdere arbejde hjemmefra. Samtidig lukkes ikke-kritiske offentlige institutioner i 14 dage – herunder uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner.
COVID-19: Aftaler og jura
COVID-19: Aftaler og jura
Her finder du relevant information vedr. aftaleforhold og jura i forbindelse med COVID-19, inkl. FRI's anbefaling i sager om, hvorvidt der er tale om udskydelse eller Force Majeure.
COVID-19 og FRI-virksomheder
COVID-19 og FRI-virksomheder
Regeringen og myndighederne opfordrer til, at private arbejdsgivere så vidt muligt lader medarbejdere arbejde hjemmefra. Samtidig lukkes ikke-kritiske offentlige institutioner i 14 dage – herunder uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner.
Nyt gratis testværktøj mod industrispionage
Nyt gratis testværktøj mod industrispionage
Når små og mellemstore virksomheder bliver kigget over skulderen, kan det få store økonomiske konsekvenser. Alligevel opleves industrispionage af mange virksomhedsejere som en diffus og uhåndgribelig trussel.
Guide til international rekruttering
Guide til international rekruttering
Der er i Danmark stadigt stigende fokus på værdien af international arbejdskraft, og i de seneste år har vi set en række initiativer og lovændringer, som har gjort det lettere for danske virksomheder at tiltrække og fastholde arbejdskraft fra udlandet.
Regler om ansættelsesklausuler strammes
Regler om ansættelsesklausuler strammes
Der er nye regler på vej for kunde-, konkurrence- og jobklausuler. Reglerne om ansættelsesklausuler bliver strammet væsentligt, så de bliver dyrere for virksomhederne og mindre begrænsende for medarbejderne. Samtidig bliver reglerne tunge at administrere. Indførelse af nye begreber og gyldighedskrav skaber usikkerhed om gyldigheden af konkurrenceklausuler, der aftales efter de nye regler
Rådgiverbørsen
Rådgiverbørsen
På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.
Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er
Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er
EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.
Digital informationspakke for FRI-virksomheder
Digital informationspakke for FRI-virksomheder
Her på siden har vi samlet en ”digital” informationspakke til vores medlemsvirksomheder, så man nemt og hurtigt kan finde information om, hvad et medlemsskab af FRI står for.
Description of Services for Client Consultancy 2019
Description of Services for Client Consultancy 2019
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for client consultancy. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Description of Services for Civil Works 2019
Description of Services for Civil Works 2019
This description of services serves as a basis for consultancy agreements for civil works. In case of any discrepancy between the Danish and the English version of the description of services, the Danish version shall prevail.
Årets unge FRI Rådgiver
Årets unge FRI Rådgiver
Her på siden har vi samlet information om konkurrencen Årets unge FRI-Rådgiver. Vi ønsker at vise, hvordan deltagelse i konkurrencen er med til at udvikle og styrke unge talenter, så der kommer fokus på den rådgivende ingeniørbranche som helhed. Du kan blandt andet læse om det videre forløb med EFCA Young Professional of the Year, hvor de danske deltagere har høstet rigtig gode placeringer, og den afsluttende deltagelse i FIDIC Young Professionals Management Training Programme.
Sygemeldte medarbejdere
Sygemeldte medarbejdere
Har du syge medarbejdere? Så er der god grund til at være opmærksom på nye regler, der er trådt i kraft ved årsskiftet. De nye begreber er: Opfølgningssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan.
Nye minimumskrav for datasikkerhed ved personaleadministration
Nye minimumskrav for datasikkerhed ved personaleadministration
De fleste danske virksomheder behandler følsomme oplysninger som led i deres personaleadministration. Private virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at Datatilsynet fra januar 2015 har indført nye specifikke minimumskrav for datasikkerhed i forbindelse med personaleadministrationen.
Aktiv rolle i sygeperioder
Aktiv rolle i sygeperioder
Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv rolle i forholdet til den sygemeldte medarbejder.
Lægeerklæringen er blevet til en mulighedserklæring
Lægeerklæringen er blevet til en mulighedserklæring
Mulighedserklæringen, der er en ny lægeerklæring, skal gøre det lettere for virksomheden at få syge medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Få mere information og styr på indholdet af en mulighedserklæring.
Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder
Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder
ACE (FRI's britiske søsterorganisation) har udvidet sit gratis værktøj for benchmarking, så det også omfatter europæiske virksomheder. Analysen sammenligner din virksomhed op mod branchen, bl.a. i forhold til omsætning, antal ansatte, marketing og konkurrenceevne.
FRI's retningslinjer for teknisk tredjepartskontrol
FRI's retningslinjer for teknisk tredjepartskontrol
Som rådgivende ingeniører er det centralt, altid at skabe værdi for kunden. Det gælder også, når der udføres teknisk tredjepartskontrol, herunder valideringer, på et projekt. Formålet med tredjepartskontrol er at sikre, at kunden får den kvalitet og værdi, der er betalt for. Og at projektet lever op til gældende krav. Denne ”second opinion” skaber i sig selv værdi for kunden og for det enkelte projekt.
Tanker om ledelse af vidensbaseret virksomhed
Tanker om ledelse af vidensbaseret virksomhed
Sven Bertelsen beskriver i denne publikation de centrale dilemmaer ved at drive en vidensbaseret virksomhed. Selvom udgivelsen er fra 1996 er mange af udfordringerne og overvejelserne stadig aktuelle.
Erklæringer om medlemskab og uvildighed
Erklæringer om medlemskab og uvildighed
FRI tilbyder alle medlemsvirksomheder, at de kan modtage en erklæring fra FRI, der bekræfter, at firmaet er medlem af foreningen og er et anerkendt og respekteret dansk rådgivende ingeniørfirma.
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI har siden oktober 2017 lanceret tre rapporter: Fremtidens Forsyning 2035; Byggeriet 2035– en foresight analyse samt Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035. Alle tre rapporter skitserer en række scenarier og trends for udviklingen i hver enkelt sektorer. Nu har FRI udarbejdet et særligt tillæg til hver rapport til internt brug for FRI's medlemsvirksomheder.
EFCA Barometer: Den stabile vækst i Europa er stoppet
EFCA Barometer: Den stabile vækst i Europa er stoppet
Det seneste konjunkturbarometer fra EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations), som måler tendenser og forventninger hos europæiske rådgivende ingeniørvirksomheder hvert halve år, viser, at udviklingen i de europæiske rådgiver- og ingeniørvirksomheder går fra vækst til stagnation. Antallet af lande, som har meldt nedgang i markedet, er fordoblet siden sidste undersøgelse i foråret 2019.
Internationalt
Internationalt
Her kan du læse meget mere om FRI's internationale samarbejde med EFCA og FICIC
Lønstatistik
Lønstatistik
FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomheder.
Rådgiverforsikring
Rådgiverforsikring
Som medlem af FRI er det obligatorisk at have en rådgiveransvarsforsikring. Her på siden samler vi al information med relation til temaet.
Guidelines for Integrity Management System in the Consulting Industry 1st Edition (2019) Part III
Guidelines for Integrity Management System in the Consulting Industry 1st Edition (2019) Part III
This comprehensive toolkit sets out a road map on how consulting engineering firms could apply integrity management in their work and provides the details on how to develop a FIDIC integrity management system (FIMS) and use it in their day-to-day consulting practice. The guide shows how consulting companies that already have a functioning FIMS may move towards the adoption and eventual certification of an integrity management system incorporating an anti-bribery framework under an ISO 37001 standard.
FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants
FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants
Just published is the third edition (2019) fully updated FIDIC Guidelines for the Selection of Consultants. The purpose of these guidelines is to present the commonly used methods of consultant selection worldwide, explain the respective procedures and to combine all of these in one compact document, while highlighting FIDIC’s policies on the issue.
DI Medlemsservices
DI Medlemsservices
Som medlem af FRI, er du også medlem af DI, hvor du kan få fordel af en lang række medlemstilbud.
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator eller ej: som rådgiver/projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. DANSKE ARK og FRI har derfor udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for området.
EFCA 2019 Liability and Insurance Booklet
EFCA 2019 Liability and Insurance Booklet
The EFCA Booklet presents a country-wise analysis of contributions received from the national associations of 20 countries during a survey conducted in 2018 and a final consultation process that took place in early 2019.
FRI’s tilbud til grundskoler og gymnasier
FRI’s tilbud til grundskoler og gymnasier
FRI er partner i Teknologipagten, med det formål at få flere børn og unge til at interessere sig for ingeniørfaget og de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
FRI samarbejder med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om at sætte fokus på arbejdsmiljø.
Engineer the Future
Engineer the Future
Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance, som bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og arbejder for, at den værdi, rådgivere og ingeniører skaber i samfundet, bliver synlig for alle. FRI er medstifter af Engineer the Future.
Infomøder: Certificering af statikere
Infomøder: Certificering af statikere
Der er mange spørgsmål og uklarheder omkring den nye certificeringsordning. På den baggrund afholder Dancert orienteringsmøder om certificering som statiker.
Årets unge FRI Rådgiver
Årets unge FRI Rådgiver
Vi har lavet en temaside, hvor du kan læse al information om konkurrencen Årets unge FRI-Rådgiver. Vi ønsker at vise, hvordan deltagelse i konkurrencen er med til at udvikle og styrke unge talenter, så der kommer fokus på den rådgivende ingeniørbranche som helhed.
DI værktøjer - Persondataforordningen
DI værktøjer - Persondataforordningen
DI har samlet en række hjælpemidler til at efterleve den nye Persondataforordning. Listen vil løbende blive udbygget med tiltag og værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed i arbejdet med reglerne.
FRI værktøjer - Persondataforordningen
FRI værktøjer - Persondataforordningen
I maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft i Danmark og resten af EU. Den erstattede dermed den gældende Persondatalov i Danmark. Det er derfor vigtigt, at virksomheder er forberedt sig på de ændringer, som Persondataforordningen har medført. FRI har udarbejdet en tjekliste og har samlet en række nyttige links, du kan finde på siden her.
Årets unge FRI Rådgiver 2020
Årets unge FRI Rådgiver 2020
Så er det atter tid til at indstille unge medarbejdere til titlen som årets unge FRI Rådgiver. Den 5. marts 2020 kårer FRI, i forbindelse med FRI’s årsmøde 2020 i København, Årets unge FRI Rådgiver 2020. Det er en anledning til at fejre branchens talenter.
GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)
GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)
Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR92) er udarbejdet af FRI til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på hensigtsmæssig måde dækkes af ABR89. Dvs. at det er en ABR, der er renset for det byggerirelaterede, hvilket gør den anvendelig på en lang række opgaver, der ikke vedrører byggeri.
Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)
Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)
FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis.
Videntjenesten om arbejdsmiljø
Videntjenesten om arbejdsmiljø
Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i planlægningsfasen om værdiskabelse i byggeprocesserne gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud. Videntjenesten er en videreførelse af hotline for rådgivere.
Sådan håndteres overgang til ny ferielov
Sådan håndteres overgang til ny ferielov
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Den vigtigste ændring er, at der bliver indført samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie. DI har lavet en lille film, som giver et godt overblik over ændringerne og overgangsordningen mellem den nuværende og den nye ferielov.
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Misforholdet mellem byggeriets betydning for vores samfund, og i hvor høj grad vi prioriterer at skabe innovation og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, er en udfordring for branchen og for samfundet, skriver en række direktører.es til næste generation.
FRI Debat: Det mener FRI om finansloven
FRI Debat: Det mener FRI om finansloven
Debatindlæg: Foreningen af Rådgivende Ingeniører ser politikernes udspil som en palette, der går fra hvid til sort med en del grå mellemtoner.
Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten
Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten
FRI konjunkturmåling for oktober viser en opbremsning i væksten sammenholdt med seneste måling fra april 2019. Der forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang.
Ny skabelon til midlertidig ansættelse
Ny skabelon til midlertidig ansættelse
DI’s kontraktskabelon kan være en god hjælp i forbindelse med ansættelsesforhold, der højst varer en måned. Skabelonen autogenereres, men det er muligt at tilpasse præcis til behovet i word efterfølgende.
Tjekliste – bliv klar til Brexit
Tjekliste – bliv klar til Brexit
Betingelserne for samhandel med Storbritannien efter Brexit er ukendte. Men DI har lavet en værktøjskasse for at hjælpe virksomhederne med at forberede sig på de nye tider.
EFCA Position Paper on Blending
EFCA Position Paper on Blending
The paper describes the European Consulting Engineering Industry’s position on the use of new financial instruments in European External Aid.
Sector Review
Sector Review
Sector Review is a compilation of the architectural, engineering consultancy and industrial consultancy sectors in Sweden, the Nordic countries and Europe.
FRI's regler for god rådgiverskik
FRI's regler for god rådgiverskik
FRI ønsker med disse regler at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen, herunder forholder sig til samfundets normer og regler.
FRI's Konjunkturmålinger
FRI's Konjunkturmålinger
FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.
Tillæg til ydelsesbeskrivelsen om bæredygtighed i byggeriet 2017
Tillæg til ydelsesbeskrivelsen om bæredygtighed i byggeriet 2017
FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig version, som er lavet med det formål at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis.