Ledelse - tema

Arbejdsmiljø

FRI samarbejder med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om at sætte fokus på arbejdsmiljø. 

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i planlægningsfasen om værdiskabelse i byggeprocesserne gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud. Videntjenesten er en videreførelse af hotline for rådgivere. Videntjenesten er gratis at bruge og er primært målrettet:
 • Bygherrerådgivere
 • Projekterende
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Bygherrer
 • Andre med opgaver i initiativ-, program og projekteringsfaserne

Hvad laver Videntjenesten?

 • Svarer på henvendelser og spørgsmål om
  • Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering
  • Projekterendes pligter efter arbejdsmiljøloven
  • Konkrete arbejdsmiljøforhold
 • Opsøgende aktiviteter
 • Udarbejder vejledningsmaterialer
 • Afholder møder og workshops, fx om lovgivningen på området og den gode arbejdsmiljøindsats i de tidlige faser af byggeprocessen
 • Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs af aktører og virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten.

Du kan læse meget mere om Videntjenesten her