Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.


 

Hjemmesiden www.byggeproces.dk er en branchevejledning, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag branchevejledningen.

Branchevejledningen beskriver roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers arbejdsmiljøopgaver. Den indeholder anbefalinger, eksempler og værktøjer, som kan bruges til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen.

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere inviterer sammen med organisationerne bag til gratis møder i forbindelse med relanceringen. En række oplægsholdere vil fortælle om, hvordan arbejdsmiljø håndteres på projekt- eller organisationsniveau. Læs mere og tilmeld dig her. 

Lidt baggrund for ændring af vejledningen:
Branchevejledningen www.byggeproces.dk blev udgivet for 10 år siden og indeholdt en matrix over aktører og faser i byggeprocessen. Den fik karakter af en lærebog med dybdegående tekst til hver aktør og fase, men det gjorde også hjemmesiden tung at navigere rundt på. Gennem årene er der bygget flere elementer på, men det var svært at gøre det til en sammenhængende hjemmeside. 

På den nye hjemmeside er der lavet en struktur, som gør det nemt for de enkelte aktører – med få klik – at finde informationer om egne arbejdsmiljøopgaver og anbefalinger om, hvordan disse opgaver kan varetages. Eksempler og værktøjer er blevet samlet i en overskuelig menu, og der bliver linket til eksempler og værktøjer på aktørsiderne. Alle sider på sitet er inddelt i kategorier og har fået tags tilknyttet. Dette gør det lettere at finde information om specifikke emner på tværs af menustruktur. Vi har desuden samlet informationer om netværk, møder og forskning/rapporter på en mere overskuelig måde nederst på forsiden. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye eksempler og værktøjer, og den vil være en aktiv platform for Videntjenestens kommunikation og aktiviteter.

 

Læs mere om samme emne

Dialogmøde med Københavns Kommune
Dialogmøde med Københavns Kommune
FRI er gået sammen med Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggeri Hovedstaden, FRI og Teknik- og Miljøforvaltningen om at invitere til online dialogmøde om byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.