}
Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”

Som rådgiver/ projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Også selvom du ikke er arbejdskoordinator. DANSKE ARK og FRI’s reviderede ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering giver dig overblik over dine pligter.


 

Som rådgiver/ projekterende har du pligt til at oplyse bygherren om dennes pligter efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang.

Ulrik Ryssel Albertsen, konsulent i FRI, forklarer:

” For at kunne tilbyde den rette rådgivning er det derfor nødvendigt, at du foruden de projekterendes og rådgivers pligter også kender til bygherres pligter og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Ydelsesbeskrivelsen ”Arbejdsmiljøkoordinering” beskriver disse ydelser. Foruden de lovpligtige ydelser for bygherre, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste over andre mulige ydelser på området arbejdsmiljøkoordinering.”

Revideret ydelsesbeskrivelse - hvad er nyt?

Den reviderede ydelsesbeskrivelse har struktureret på samme måde som DANSKE ARK og FRI’s øvrige fælles ydelsesbeskrivelser:

”I forhold til den tidligere udgave er der foretaget en række, primært strukturelle, ændringer, hvor blandt andet bilagene er blevet integreret i selve dokumentet og ordlisten er blevet væsentligt udbygget. Af mere principielle ændringer er sket en tilpasning af hvornår arbejdsmiljøkoordinator (P) senest skal starte, så ydelsesbeskrivelsen stemmer overens med ABR 89, ” forklarer Ulrik Ryssel Albertsen.

Herudover er også sket en vis bearbejdelse af punkterne under ”Andre ydelser”.

Hent ydelsesbeskrivelsen

 

Læs mere om samme emne

Aftale-Håndbogen
Aftale-Håndbogen
Aftale Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser.
Projekt "Solstråle" - gratis mediation
Projekt "Solstråle" - gratis mediation
Mediationsinstituttet lancerer et fondstøttet projekt "Solstråle", hvor der i 20 erhvervs- og byggesager tilbydes gratis mediation. Så har man lyst til at prøve mediation, er der her en mulighed. Det kræver blot, at der må medvirke observatører, og at virksomheden medvirker til at evaluere processen bagefter.