Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”

Som rådgiver/ projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Også selvom du ikke er arbejdskoordinator. DANSKE ARK og FRI’s reviderede ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering giver dig overblik over dine pligter.


 

Som rådgiver/ projekterende har du pligt til at oplyse bygherren om dennes pligter efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang.

Ulrik Ryssel Albertsen, konsulent i FRI, forklarer:

” For at kunne tilbyde den rette rådgivning er det derfor nødvendigt, at du foruden de projekterendes og rådgivers pligter også kender til bygherres pligter og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Ydelsesbeskrivelsen ”Arbejdsmiljøkoordinering” beskriver disse ydelser. Foruden de lovpligtige ydelser for bygherre, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste over andre mulige ydelser på området arbejdsmiljøkoordinering.”

Revideret ydelsesbeskrivelse - hvad er nyt?

Den reviderede ydelsesbeskrivelse har struktureret på samme måde som DANSKE ARK og FRI’s øvrige fælles ydelsesbeskrivelser:

”I forhold til den tidligere udgave er der foretaget en række, primært strukturelle, ændringer, hvor blandt andet bilagene er blevet integreret i selve dokumentet og ordlisten er blevet væsentligt udbygget. Af mere principielle ændringer er sket en tilpasning af hvornår arbejdsmiljøkoordinator (P) senest skal starte, så ydelsesbeskrivelsen stemmer overens med ABR 89, ” forklarer Ulrik Ryssel Albertsen.

Herudover er også sket en vis bearbejdelse af punkterne under ”Andre ydelser”.

Hent ydelsesbeskrivelsen

 

Læs mere om samme emne

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.