COVID-19 og FRI-virksomheder

Når det gælder COVID-19 så foregår ændringerne uhørt hurtigt. Der er så meget information tilgængeligt, men det kan være svært at holde overblikket. Vi vil på disse sider samle information om/konsekvenser/muligheder som er specielt relevante for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. 

FRI vil gerne høre om jeres udfordringer i denne tid. Men også om specifikke projekter, programmer og initiativer, som I ser kunne blive sat i gang. Så vi kan sikre videndeling mellem alle rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI, omkring best practice, og vi kan fortsætte vores arbejde med at påvirke de politiske vilkår og indsatser, og vi kan drøfte specifikke initiativer med branchens kunder og kundegrupper etc.

Vi følger ligeledes op på, hvordan branchens kunder, ikke mindst de offentlige kunder, reagerer. 

Du kan følge FRI på Twitter og LinkedIn

Hvad gør FRI?

FRI arbejder fortsat for at varetage jeres interesser som rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Også i forhold til COVID-19.

4. april 2020: TBST ændrer anbefaling vedr ventilationslæg efter dialog med SSI og ændret anbefaling i REHVA. Den nye anbefaling kan du læse her.

2. april 2020: FRI og en række øvrige organisationer skriver til boligministeren omkring oprettelsen af et monitoreringsudvalg ift. Landsbyggefonden.

1. april 2020: FRI skriver til erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren vedr. lønkompensation, som skal matche behov i rådgiver- og ingeniørvirksomheder, suspension af anlægsloftet skal gælde hele 2021, og der skal sættes gang i projekter for 18,4 mia. kr. i den almene sektor, via de midler der ligger i Landsbyggefonden. 

27. marts 2020: FRI skriver til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vedr. effektiviseringskrav på tillæg til klimatilpasning

26. marts 2020: FRI skriver til KL vedr. naturgenopretningsopgaver for kommunerne i lyset af COVID-19

26. marts 2020: FRI skriver sammen med  DI, Danske Arkitektvirksomheder og BL til Kaare Dybvad Bek med opfordring til, at renoveringsaktiviteten i den almene boligsektor øges markant.

18. marts 2020: FRI skriver til regeringen med input og initiativer

18. marts 2020: Læs åbent brev til statsministeren og finansministeren: Hold hånden under dansk økonomi. 

Følg derudover med i FRI i medierne, ift. de løbende presseudmeldinger og kommentarer fra FRI, eksempelvis om behovet for hjælpepakker, der bedre matcher udfordringerne i rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI i medierne 

Læs desuden leder i vores nyhedsmail uge 11 2020: Danmark lukker ned! - men arbejdet fortsætter

Medarbejdere og arbejdsvilkår - kun for medlemmer

Find information om:

Hvordan kan FRI’s virksomheder bruge de forskellige pakker?

Hvilke regler kan være særligt udfordrende for rådgivere?

Hvad gør andre FRI-medlemmer?

Og henvisninger til nyttige informationskilder..

DI har lavet en temaside, hvor du som arbejdsgiver kan få overblik over håndtering af coronavirus  med FAQ'er, webinarer, skabeloner, nye regler, materialer på engelsk og kontaktinformation til Juravagten. 

Aftaler og jura - kun for medlemmer

Her finder du relevant information vedr. aftaleforhold og jura i forbindelse med COVID-19, inkl. FRI's anbefalinger i tilfælde af, at en opgave standses eller projektering forsinkes som følge af COVID-19.

Hvad ved vi om situationen hos kunderne? - kun for medlemmer

Her kan du få et overblik over de planer, der pt. foreligger hos en række af FRI-virksomhedernes kunder.

COVID-19: Medarbejdere og arbejdsvilkår
COVID-19: Medarbejdere og arbejdsvilkår
Regeringen og myndighederne opfordrer til, at private arbejdsgivere så vidt muligt lader medarbejdere arbejde hjemmefra. Samtidig lukkes ikke-kritiske offentlige institutioner i 14 dage – herunder uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner.
COVID-19: Aftaler og jura
COVID-19: Aftaler og jura
Her finder du relevant information vedr. aftaleforhold og jura i forbindelse med COVID-19, inkl. FRI's anbefaling i sager om, hvorvidt der er tale om udskydelse eller Force Majeure.