Ledelse - Tema

COVID-19 og FRI-virksomheder

Når det gælder COVID-19 så foregår ændringerne uhørt hurtigt. Der er så meget information tilgængeligt, men det kan være svært at holde overblikket. Vi vil på disse sider samle information om/konsekvenser/muligheder som er specielt relevante for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. 

FRI vil gerne høre om jeres udfordringer i denne tid. Men også om specifikke projekter, programmer og initiativer, som I ser kunne blive sat i gang. Så vi kan sikre videndeling mellem alle rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI, omkring best practice, og vi kan fortsætte vores arbejde med at påvirke de politiske vilkår og indsatser, og vi kan drøfte specifikke initiativer med branchens kunder og kundegrupper etc.

Vi følger ligeledes op på, hvordan branchens kunder, ikke mindst de offentlige kunder, reagerer. 

Du kan følge FRI på Twitter og LinkedIn

Følg derudover med i FRI i medierne, ift. de løbende presseudmeldinger og kommentarer fra FRI, eksempelvis om behovet for hjælpepakker, der bedre matcher udfordringerne i rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI i medierne 

Øvrige relevante links:

Verden omkring os

Konsekvenserne af COVID-19 påvirker landene i hele verden forskelligt. Vi har samlet en række information, som kigger ud over verden omkring os – og kommer tættere på rådgiver- og ingeniørvirksomheder, end det der kommer via de traditionelle nyhedskanaler.

Medarbejdere og arbejdsvilkår - kun for medlemmer

Find information om:

Hvordan kan FRI’s virksomheder bruge de forskellige pakker? Hvilke regler kan være særligt udfordrende for rådgivere? Hvad gør andre FRI-medlemmer? Og henvisninger til nyttige informationskilder.

DI har lavet en temaside, hvor du som arbejdsgiver kan få overblik over håndtering af coronavirus  med FAQ'er, webinarer, skabeloner, nye regler, materialer på engelsk og kontaktinformation til Juravagten. 

Aftaler og jura - kun for medlemmer

Her finder du relevant information vedr. aftaleforhold og jura i forbindelse med COVID-19, inkl. FRI's anbefalinger i tilfælde af, at en opgave standses eller projektering forsinkes som følge af COVID-19.

Hvad ved vi om situationen hos kunderne? - kun for medlemmer

Her kan du få et overblik over de planer, der pt. foreligger hos en række af FRI-virksomhedernes kunder.