}
Ledelse - værktøjer

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis.

Kontrakter der reguleres over tid, vil ikke længere kunne reguleres efter FRI’s rådgiverindeks, men skal i stedet reguleres efter ILON12 (MA Rådgivning mv.).

Konvertering fra FRI’s rådgiverindeks til ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

FRI anbefaler, at kontrakter/aftaler, der hidtil er blevet prisreguleret efter FRI’s Rådgiverindeks, fremover reguleres efter ILON 12 (MA Rådgivning mv.) fra Danmarks Statistik. For igangværende kontrakter skal følgende beregningsmodel anvendes:

Honorarbeløb v. kontraktindgåelse x (719/Rådgiverindekset v. kontraktindgåelse) x (aktuel ILON12 MA Rådgivning mv./133,4) = aktuelt indeksreguleret honorarbeløb.

Nye kontrakter, som fra starten vil blive reguleret efter ILON 12 (MA Rådgivning mv) fra Danmarks Statistik, indeksreguleres alene ud fra ILON 12 (MA Rådgivning mv).

ILON 12 (MA Rådgivning mv.) fra Danmarks Statistik publiceres fire gange årligt, prisregulering af kontrakter vil derfor ligeledes kunne finde sted fire gange årligt. FRI vil fremover offentliggøre ILON 12 (MA Rådgivning mv) fra Danmarks Statistik her på siden.

ILON12 (MA Rådgivning m.v.) kan findes her hos Danmarks Statistik. 
For så vidt angår Byggeomkostningsindeks for bolig og Omkostningsindeks for anlæg henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside 

Lønstatistik

FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomheder.

 

Europæisk konjunkturanalyse

EFCA udarbejder konjunkturundersøgelser, der måler forventningerne til omsætning, antal medarbejdere og ordrebeholdning.