Satser for kilometerpenge og rejseudgifter

Skatterådet har fastsat satserne for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse det kommende år. Satserne falder i 2020.

For de mange danskere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller trækker transport til arbejdspladsen fra på årsopgørelsen, byder det kommende år på et mindre fald i fradragesatsen. Det står klart, efter Skatterådet har fastsat satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen for 2020.

Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år. Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer.

Hver efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for udregningerne af satserne for 2020 er blandt andet en benzinpris for 2020 på 12,33 kr. pr. liter samt et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v.

Kørselsfradraget:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2019 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befor-dring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat befordringssatsen ved kørsel ud over 120 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km

Reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter stiger for 2020 grundet øreoprunding fra 0,53 til 0,54 kr. pr. km.

Læs mere