Diversitet og ligestilling

FRI nedsatte i 2021 Forum for diversitet og ligestilling (FDL) med afsæt i FRI's strategi frem mod 2024, med det formål, at FRI-virksomhederne i 2024 står endnu stærkere som attraktive arbejdspladser. 

Samfundsudviklingen og de nye generationer på arbejdsmarkedet i Danmark og internationalt skærper behovet for at fastholde talenter, tiltrække nye medarbejdere og understøtte større diversitet i FRI’s medlemsvirksomheder.

FRI skal bl.a. arbejde for at udvikle medlemsvirksomhederne ift. medarbejdervilkår. FRI’s Forum for diversitet og ligestilling skal udfordre FRI’s bestyrelse ved at komme med:

 • Et overblik over den aktuelle status for diversitet og ligestilling i FRI-virksomhederne
 • Et bud på målsætninger for branchen
 • Forslag til initiativer og indsatser, der kan understøtte større diversitet i FRI’s medlemsvirksomheder
 • Forslag til konkrete værktøjer og guidelines, der kan anvendes i de enkelte medlemsvirksomheder

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling skal dermed bidrage til at understøtte virksomhedernes omdømme og sikre, at FRI-virksomhederne som branche fremstår som endnu mere attraktive arbejdspladser i 2024, end i 2020.

Forummets første initiativ blev annonceret på FRI's generalforsamling i marts 2022. Her anbefalede FRI medlemsvirksomhederne at indføre øremærket barsel med fuld løn i 11 uger til anden forælder. Se mere i knappen herunder. 

Næste step er anbefalinger til forløb for medarbejdere før, under og efter barsel. Dem vil du kunne finde på siden her, så snart de foreligger. 

Medlemmer af Forummet er: 

 • Henrik Winther, COWI (Forumleder + bestyrelsesrepræsentant)
 • Eva Rindom, Atkins Danmark (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Helle Dueholm Danekilde, MOE (FRI’s HR-netværk)
 • Lena Kjær, Rambøll Danmark (FRI’s HR-netværk)
 • Camilla Lindgreen, NIRAS (FRI|Young Professionals)
 • Hamdi Ashur, COWI (FRI|Young Professionals)
 • Morten Stahlschmidt, Dominia AS (FRI’s Aftaleudvalg)
 • Morten Fjerbæk, EnviDan (Bestyrelsesrepræsentant og FRI's Miljø- og Klimaudvalg)
 • Nabil Chaykh ABC Rådgivende Ingeniører A/S (Ekstern)