}
Genopretning af Europa - en historisk mulighed for dansk eksport

I juli 2020 opnåede EU’s stats- og regeringschefer enighed om en historisk stor genopretningsfond på EUR 750 mia. (5.600 mia. kr.), der skal hjælpe EU-landene på fode igen oven på COVID-19. Landene skal senest den 30. april 2021 præsentere Europa-Kommissionen for deres genopretningsplaner. 

Planerne skal herefter vurderes og godkendes af Kommissionen og medlemslandene inden for maksimalt tre måneder, men det forventes, at der er en god indikation på indholdet i de nationale genopretningsplaner i marts – april.

Herunder kan du læse mere på Udenrigsministeriets nye temaside og downloade en two-paper om arbejdet med EU-genopretningsfonden. 

Læs mere om samme emne

Verden omkring os – COVID-19 information
Verden omkring os – COVID-19 information
Konsekvenserne af COVID-19 påvirker landende i hele verden forskelligt. Vi har samlet en række information som kigger ud over verden omkring os – og kommer tættere på rådgiver- og ingeniørvirksomheder, end det der kommer via de traditionelle nyhedskanaler