Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten

FRI konjunkturmåling for oktober viser en opbremsning i væksten sammenholdt med seneste måling fra april 2019. Der forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang.


 

Virksomhederne forventer en overskudsgrad på knap 6 pct. for 2019, hvilket er mindre end i de to foregående år og lavere end forventet i april. Væksten drives af fremgang i erhvervsbyggeri, offentligt byggeri, miljø og eksport. Men samtidig er der en massiv opbremsning i boligbyggeri både vest og øst for Storebælt. Også energisektoren går tilbage på tværs af landet.

Se konjunkturer