Medlemsfordele

Samarbejdsaftale om mediation

FRI har indgået aftale om mediation til nedsat pris med Mediationsinstituttet. 

Tre ud af fire byggekonflikter i mediation bliver løst. Men meget få kender muligheden og ender derfor i en dyr, tidskrævende og konfliktoptrappende retssag. Derfor har FRI indgået en samarbejdsaftale med Mediationsinstituttet, så alle medlemsvirksomheder kan få mediation til en billig pris. En mediation koster efter samarbejdsaftalen mellem FRI og Mediationsinstituttet 12.500 kr. ex. moms. Prisen dækker op til fire timers mediation, og ekstra timer kan tilkøbes for 2.500 kr.

Hvad er mediation?

Mediation er et redskab til konfliktløsning mellem to uenige parter faciliteret af en neutral mediator. Under mediationen kommer mediatoren ikke med forslag til løsninger, men hjælper via spørgsmål og rammer for forhandlingen med at bygge bro mellem de to parter i konflikt.

Målet er, at de to parter i konflikt i fællesskab ved at lytte til hinandens oplevelser af sagen ved at tale sammen kan blive enige om en aftale som løsning på konflikten. Parterne kan altid forlade mediationen, hvis de ikke vil være med mere. Mediation går uden om retssystemet. Din sag kommer derfor ikke automatisk for en domstol eller i voldgiftnævnet, hvis I ikke kan blive enige.

Vil du vide mere? Så kan du besøg Mediationsinstituttets hjemmeside herunder. 

FRI's Nyhedsmail

FRI's Nyhedsmail udsendes en gang ugentligt og giver i en let overskuelig form et overblik over vigtige politiske indsatsområder, udvalgte lovtiltag, aktuelle klager over udbudssager og høringer med videre. 

DI Medlemsservices

Som medlem af FRI, er du også medlem af Dansk Industri, hvor du kan få fordel af en lang række forskellige brugbare medlemstilbud.
Se de mange forskellige tilbud og muligheder her på undersiden.