miljø og klima - tema

Klimapartnerskaber

FRI er en del af hele fire af regeringens Klimapartnerskaber, der skal pege på CO2-besparelser, så vi når 70% målet i 2030: Energi; IT, Rådgivning og Service; Byggeri og Anlæg samt Affald, vand og den cirkulære branche.

Partnerskaberne er organiseret forskelligt, men fra FRI’s side er vi inddraget i arbejdet i alle de fire centrale klimapartnerskaber. Det betyder, at FRI’s kan tage jeres forlag med i arbejdet i det enkelte partnerskab. Rent praktisk sker det nemmest ved at komme med skriftlige input i den skabelon, som er udarbejdet. Uanset hvad, vil vi holde alle FRI-rådgivere orienteret om arbejdet, der løber ind i første kvartal af 2020.

 

Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening af det danske landskab.

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.