FRI Pressekommentar til Klimaloven

Klimaloven, som fredag aften blev indgået med et bredt flertal i Folketinget bag sig, er et vigtigt skridt for Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, støtter Klimaloven.

Henrik Garver, adm. direktør i FRI, knytter følgende tre kommentarer til loven:

  • ”Klimaloven er første skridt på vejen mod fremtidens grønne og klimarobuste samfund. Med en reduktion af drivhusgasser på mindst 70 procents i 2030 vil Danmark samtidig være godt undervejs mod målet om at være klimaneutralt i 2050. Det brede politiske flertal bag loven sikrer gode rammer om omstillingen af infrastruktur, byggeri og forsyningssektor, ja, hele vores samfund. Det bliver ikke let, men i Danmark har vi ressourcerne og kompetencerne til at finde vejen og nå målet i 2030.”

  • "Med den nye klimalov bliver Danmark med ét, et af de mest ambitiøse lande i verden på klimaområdet, og det vil få andre lande til at rette blikket mod Danmark. I første omgang i denne uge, hvor de politiske forhandlinger ved  COP25 indledes i Madrid, men også i årerne frem, hvor der skal udvikles nye teknologier og metoder til at reducere vores CO2-udslip.”

  • ”De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, som alle er en del af FRI, kommer til at levere markante bidrag til omstillingen i Danmark. Når der skal tænkes i nye løsninger og ændrede processer, er FRI-virksomhederne en uomgængelig del af løsningen. Samtidig er det positivt, at ambitionerne for Danmark vil bidrage til at styrke danske rådgiveres position internationalt og give danske rådgivere referenceprojekter i verdensklasse, som kan styrke deres position på et hastigt voksende verdensmarked for grøn omstilling.”

Du kan læse pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742, hg@frinet.dk

Pressebilleder fra FRI findes her: /om-fri/kontakt/pressefotos/

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 29.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 30 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

 

Læs mere

Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.