FRI Pressekommentar til Klimaloven

Klimaloven, som fredag aften blev indgået med et bredt flertal i Folketinget bag sig, er et vigtigt skridt for Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, støtter Klimaloven.

Henrik Garver, adm. direktør i FRI, knytter følgende tre kommentarer til loven:

  • ”Klimaloven er første skridt på vejen mod fremtidens grønne og klimarobuste samfund. Med en reduktion af drivhusgasser på mindst 70 procents i 2030 vil Danmark samtidig være godt undervejs mod målet om at være klimaneutralt i 2050. Det brede politiske flertal bag loven sikrer gode rammer om omstillingen af infrastruktur, byggeri og forsyningssektor, ja, hele vores samfund. Det bliver ikke let, men i Danmark har vi ressourcerne og kompetencerne til at finde vejen og nå målet i 2030.”

  • "Med den nye klimalov bliver Danmark med ét, et af de mest ambitiøse lande i verden på klimaområdet, og det vil få andre lande til at rette blikket mod Danmark. I første omgang i denne uge, hvor de politiske forhandlinger ved  COP25 indledes i Madrid, men også i årerne frem, hvor der skal udvikles nye teknologier og metoder til at reducere vores CO2-udslip.”

  • ”De danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, som alle er en del af FRI, kommer til at levere markante bidrag til omstillingen i Danmark. Når der skal tænkes i nye løsninger og ændrede processer, er FRI-virksomhederne en uomgængelig del af løsningen. Samtidig er det positivt, at ambitionerne for Danmark vil bidrage til at styrke danske rådgiveres position internationalt og give danske rådgivere referenceprojekter i verdensklasse, som kan styrke deres position på et hastigt voksende verdensmarked for grøn omstilling.”

Du kan læse pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742, hg@frinet.dk

Pressebilleder fra FRI findes her: /om-fri/kontakt/pressefotos/

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 29.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 30 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

 

Læs mere

Har der været skybrud i nat?
Har der været skybrud i nat?
klimatilpasning.dk har udviklet et ekstremnedbørsværktøj, som viser, om der har været skybrud, og hvor meget nedbør, der er faldet.
DI’s globale vandanalyse
DI’s globale vandanalyse
DI er aktive på det internationale vandområde og har derfor udarbejdet en større vandanalyse. Analysen bygger på de største eksportpotentialer for drikkevand, spildevand og klimatilpasningsløsninger.
Vejledning: Klimatilpasning i kommunerne
Vejledning: Klimatilpasning i kommunerne
Naturstyrelsen har udgivet en vejledning, der skal gøre klimatilpasningsindsatsen i kommunerne let tilgængelig. Hvad skal man være opmærksom på? Hvad har man af muligheder, fx for at begrænse byggeri i oversvømmelsestruede områder?