miljø og klima - tema

Affald- og ressourcehåndtering

Ny teknologi har gjort det nemmere at genanvende og udnytte ressourcerne. Teknologi er med andre ord afgørende for morgendagens grønne omstilling. Tilgange såsom cirkulær økonomi, optimal- og genbrug af ressourcer er centrale parametre i den grønne og bæredygtige omstilling. 

FRI mener:

  • At Danmark, igen, skal have en markant og førende ambition på affalds- og ressourceområdet, som sikre at danske rådgivere og virksomheder igen kan opnå en stærk udviklings-, vækst- og eksportplatform, med udgangspunkt i førende viden og en stærk miljøprofil.

  • At Danmark, igen, skal være ledende blandt af Europæiske lande i forhold til affalds- og ressourceteknologi, cirkulære forretningsmodeller, offentlige-private samarbejder og borgerservice samt effektiv efterlevelse af FNs Verdensmål.

  • At samarbejdet mellem det offentlige og det private skal styrkes mhp opnåelse af disse mål, i respekt for, de private rådgiveres og virksomheders kompetencer, fleksibilitet og effektivitet, hvorfor den hidtidige stigende priskonkurrence og kapacitetsopbygning i den danske forsyningssektor på bekostning af de private rådgivere og virksomheder skal tilbagerulles.

  • At Danmark skal indgå i europæiske og globale løsninger på affalds- og ressourceområdet, som for nogen affalds- og ressourcestrømme kan betyde at Danmark tilbyder og opbygger Europæisk og global behandlingskapacitet, mens Danmark for andre affalds- og ressourcestrømmer gør effektiv brug af kapacitet i andre Europæiske eller udenlandske lande mhp bedst mulige globale miljømæssige og økonomiske resultater.
Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening i landskabet.

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.