Miljø og klima - tema

Drikkevand

Rent drikkevand baseret på grundvand er noget, vi danskere i mange år har taget for givet. De seneste faretruende fund af pesticider i drikkevandet er alvorlige. Det er afgørende at vi sikre fremtidens drikkevand til de kommende generationer. 

FRI mener:

  • Rent drikkevand uden forurening har afgørende betydning for forbrugernes tillid til drikkevandet, dette bør være et fast princip for den danske drikkevandsforsyning.

  • FNs verdensmål nr. 6 bør lade sig afspejle i den bæredygtige indvending af drikkevand i Danmark.

  • Rent drikkevand skal sikres gennem en langsigtet og proaktiv beskyttelse af grundvandsressourcerne. Deraf primær fokus på den landbrugs- og industrielbaserede forurening.

  • De lokale indsatsplaner bør inkludere en helhedsorienteret og samfundsøkonomisk bæredygtighedsvurdering, i forlængelse af hydrogeologiske vurderinger.

  • Avanceret rensning af drikkevand, forudsætter at forurenede stoffer er allerede forbudt og må ikke åbne for øget lempelig beskyttelse af grundvandet.

  • Konstant fokus på drikkevandskvaliteten er afgørende betydning, for forbrugernes tillid til drikkevandet.

  • Hvorvidt en indvinding anses som værende bæredygtig, er et komplekst spørgsmål. Deraf bør der opsættes ensartet krav til kvalitet og forsyningssikkerhed for de involverede parter.

  • Alternative ressourcer kan anvendes for at sikre optimale betingelser i forhold til samfundsøkonomien.

  • Vandeffektiviteten er vigtig at fastholde, både i henhold til samfundsøkonomien og bæredygtighed.
Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening af det danske landskab.

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.