}
MILJØ OG KLIMA - TEMA

Kender du DI’s forening for vand?

Danske virksomheder er blandt de førende i verden inden for vandteknologi. Det gælder både rådgivning og produktion af udstyr. DI Vand skal sikre, at der sker en styrket og koordineret indsats for at få løsningerne i spil.

En række virksomheder, der arbejder med vandteknologi, vand- og spildevandsforsyning samt rådgivning, har stiftet foreningen DI Vand. Foreningen vil arbejde for at forbedre vilkårene for millioner af mennesker, som lider under mangel på rent drikkevand og urenset spildevand. Det skal ske ved at styrke forskningen, sikre bedre rammevilkår for virksomhederne og øge eksporten af vandteknologi.

Rådgivende ingeniører er flot repræsenteret i bestyrelsen. 

Læs mere

 

Stormflods- og kystbeskyttelse

En detaljeret kortlægning viser omfanget og betydningen for at sikre vores smukke kyster. En vandstigning på 70 centimeter, over de næste 100 år, kan forårsage en økonomisk konsekvens på op imod 22,5 milliarder kroner, alene for hovedstadsområdet. 

Grundvand

Danmark er et af de få lande i verden, der har en vandforsyning baseret på indvinding af uforurenet grundvand og som igennem mange år har kortlagt grundvandsressourcerne på et detaljeret niveau, og overvåget grundvandets tilstand igennem det der i dag er vandområdeplanernes overvågningsprogrammer.

Affald- og ressourcehåndtering

Ny teknologi har gjort det nemmere at genanvende og udnytte ressourcerne. Teknologi er med andre ord afgørende for morgendagens grønne omstilling. Tilgange såsom cirkulær økonomi, optimal- og genbrug af ressourcer er centrale parametre i den grønne og bæredygtige omstilling.