Miljø og klima - tema

Forskning og innovation - MUDP

Teknologi og innovation er afgørende parametre ved nutidens klimaudfordringer. Nye tekniske løsninger kan besvare nogle af de udfordringer vi oplever i det moderne samfund. Dertil kan disse løsninger være centrale touchpoints i Danmarks grønne eksportrejse. 

FRI mener:

  • At MUDP løftes til minimum 250 mio. kr. årligt.
  • At de 1-årige bevillinger skal erstattes af flerårige rullende bevillingsrammer.
  • At MUDP-projekter skal gøres økonomisk rentabel for vidensvirksomheder.
Stormflods- og kystbeskyttelse

I et land, der er omgivet af hav, er kystsikring en væsentlig rolle. En kortlægning viser omfanget og betydningen for at sikre vores kyster. En vandstigning på 70 centimeter, over de næste 100 år, kan forårsage en økonomisk konsekvens på op imod 22,5 milliarder kroner, alene for hovedstadsområdet.

Grundvand

Danmark er et af de få lande i verden, der har en vandforsyning baseret på indvinding af uforurenet grundvand og som igennem mange år har kortlagt grundvandsressourcerne på et detaljeret niveau, og overvåget grundvandets tilstand igennem det der i dag er vandområdeplanernes overvågningsprogrammer.

Affald- og ressourcehåndtering

Ny teknologi har gjort det nemmere at genanvende og udnytte ressourcerne. Teknologi er med andre ord afgørende for morgendagens grønne omstilling. Tilgange såsom cirkulær økonomi, optimal- og genbrug af ressourcer er centrale parametre i den grønne og bæredygtige omstilling.