Miljø og klima - tema

Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Læg dertil at et tilsvarende antal grunde er under mistanke for at være forurenede. Rådgivende ingeniørvirksomheder arbejder for at mindske og klarlægge forurening af det danske landskab.

FRI mener:

  • Fortsat fokus på forureningsområdet og på den koordinerede- og målrettede indsats.

  • Der skal afsættes flere midler til jordforureningsområdet, dels for at løse udfordringerne med Megasites, dels for at undgå at oprensning af forurening fordyres, fordi indsatsen af budgetmæssige årsager fordeles over mange år.

  • Der fastholdes fokus på innovation og udvikling af nye metoder til undersøgelser og oprensning af forurening, som sikrer mere miljø for pengene.

  • Myndighederne skal arbejde målrettet på at minimere transaktionsomkostningerne i forbindelse med de offentlige udbud.

  • Mulighederne for genanvendelse af ren og lettere forurenet overskudsjord skal øges, således at unødig transport af jord kan undgås. Øget genanvendelse skal fremmes ved øget anvendelse af www.jordbasen.dk, hvor man kan udveksle overskudsjord.

  • Der skal udarbejdes og afsættes midler til en statslig strategi om at dele danske erfaringer fra jordforureningsområdet internationalt. Indsatsen skal ske i et samarbejde mellem offentlige og private partnere.
Forskning og innovation - MUDP

Teknologi og innovation er afgørende parametre ved nutidens klimaudfordringer. Nye tekniske løsninger kan besvare nogle af de udfordringer vi oplever i det moderne samfund. Dertil kan disse løsninger være centrale touchpoints i Danmarks grønne eksportrejse.

Klimapartnerskaber

FRI er en del af hele fire af regeringens Klimapartnerskaber, der skal pege på CO2-besparelser, så vi når 70% målet i 2030: Energi; IT, Rådgivning og Service; Byggeri og Anlæg samt Affald, vand og den cirkulære branche.+

Drikkevand

Rent drikkevand baseret på grundvand er noget, vi danskere i mange år har taget for givet. De seneste faretruende fund af pesticider i drikkevandet er alvorlige. Det er afgørende at vi sikre fremtidens drikkevand til de kommende generationer.