Miljø og klima

Klima- og miljøområdet har stor fokus i offentligheden og fra politisk side. FRI's fokus er løsninger og vilkår til vand,- klima og miljøsektoren. Politisk har vi fokus på bl.a. regeringens klimaplan, ressourcestrategi, vandplaner og vandsektorloven.

Temaer

Stormflods- og kystbeskyttelse

I et land, der er omgivet af hav, er kystsikring en væsentlig rolle. En kortlægning viser omfanget og betydningen for at sikre vores kyster. En vandstigning på 70 centimeter, over de næste 100 år, kan forårsage en økonomisk konsekvens på op imod 22,5 milliarder kroner, alene for hovedstadsområdet.

Grundvand

Danmark er et af de få lande i Verden, der har en vandforsyning baseret på indvinding af uforurenet grundvand og som igennem mange år har kortlagt grundvandsressourcerne på et relativt detaljeret niveau, og overvåget grundvandets tilstand igennem det der i dag er vandområdeplanernes overvågningsprogrammer.

Affald- og ressourcehåndtering

Ny teknologi har gjort det nemmere at genanvende og udnytte ressourcerne. Teknologi er med andre ord afgørende for morgendagens grønne omstilling. Tilgange såsom cirkulær økonomi, optimal- og genbrug af ressourcer er centrale parametre i den grønne og bæredygtige omstilling.