Husk respektafstande, DS/EN475 i projekteringen

FRI er blevet kontaktet af en frustreret forsyningsmand, som gjorde opmærksom på, at rådgivende ingeniører i projekteringen ikke altid har tilstrækkeligt fokus på respektafstande til ledninger og rør. 

Respektafstande DS/EN475 er, at man projekterer tilstrækkelig langt væk fra et eksisterende rør eller ledning, så man undgår beskadigelse ved ændringer/reparationer. Der er ikke tale om decideret lovgivning men om god projekteringsskik.

Du kan læse mere om respektafstande i Fjernvarme Fyns folder her. 

Bæredygtig transportinfrastruktur

Infrastrukturen er afgørende for en grøn og bæredygtig omstilling af vores samfund. FRI har lavet en trefaset plan for, hvordan transportinfrastrukturen kan blive mere grøn.


Digitalisering

Øget digitalisering kan reducere trængslen og styrke fremkommeligheden. Rådgiver- og ingeniørvirksomheder spiller en væsentlig rolle i digitaliseringen af samfundet gennem udvikling og test af fremtidens digitale løsninger.

State of the Nation 2020

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation i 2008, 2012, 2016 og 2020.