FRI: Langsigtet strategisk vision - klimaneutralt EU inden udgangen af 2050

EU-Kommissionen præsenterede i uge 48 en vision for, hvordan Europa kan blive klimaneutral i 2050.


 

Visionen beskriver, at der skal en fælles indsats til på syv strategiske områder: energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder, ren, sikker og sammenbundet mobilitet, en konkurrencedygtig industri og cirkulær økonomi, energiinfrastruktur og netsammenkobling, bioøkonomi og naturlige CO2-dræn og CO2-opsamling og -lagring for at tackle de resterende emissioner.

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Læs mere

EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.