FRI: Minister ønsker anbefalinger til bedre kvalitet af energimærker

Energistyrelsens årlige kvalitetskontrol af indberettede energimærker for bygninger viser, at der er fejl i næsten en tredjedel. Dette er ikke tilfredsstillende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeren indbudt bl.a. FRI til et opstartsmøde for at få anbefalinger til forbedringer. FRI vil gå ind i dette arbejde.


 

Flere af vores medlemsvirksomheder arbejder direkte eller indirekte med energimærkning - enten ved selve udarbejdelsen eller i energisyn hos virksomheder. Har du bemærkninger eller anbefalinger, bedes du kontakte Majbritt Juul på telefon 3525 3746 eller mj@frinet.dk.

Rapport: Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 

Energistyrelsens pressemeddelelse: Fortsat mange fejl i energimærkningsrapporter

Læs mere

EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.