Rej­se­re­strik­tio­ner har vist sig at være gift for ser­vi­ce­eks­por­ten

Rej­se­re­strik­tio­ner har vist sig at være gift for ser­vi­ce­eks­por­ten - og det er en trend, som nemt kan bli­ve per­ma­nent.

I sidste uge færdiggjorde vi en ny benchmarkanalyse af de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI. Og vores analyse indeholder en vigtig lektie for vores politikere i fremtiden: Rejsebegrænsninger og karantæneregler er gift for serviceeksporten, skriver adm. direktør for FRI, Henrik Garver i et debatindlæg i Børsen.

Af Henrik Garver, Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Børsen d. 16. juni 2021

Det gælder både for virksomhederne og i endnu højere grad for Danmark som land. Der er to interessante observationer fra analysen. Eksporten, som andel af den samlede omsætning, er reduceret med 1,7 procentpoint, fra 20,2 pct. af omsætningen i 2019 til 18,5 pct. i 2020. Det svarer til et fald på godt 8 pct. Antallet af ansatte i rådgiver- og ingeniørvirksomhedernes udenlandske datterselskaber er øget til 16.350 personer, en stigning på 7,9 pct.

Hvor vi tidligere har set en synkron vækst i såvel eksporten som i datterselskaberne uden for landets grænser, har vi i 2020 set det modsatte. Eksporten er faldet, mens virksomhederne har måttet styrke deres lokale tilstedeværelse i udlandet yderligere. Et nødvendigt – og klogt – træk. Men det er ærgerligt at se Danmark gå glip af en vækst i vidensarbejdspladser, der i stedet ender uden for landets grænser. Forklaringen er enkel: rejserestriktioner har gjort det langt mere vanskeligt at arbejde ud af Danmark på projekter i udlandet.

Det er ærgerligt at se Danmark gå glip af en vækst i vidensarbejdspladser, der i stedet ender uden for landets grænser.

Dermed har det styrket behovet for at virksomhedernes kompetencecentre placeres i flere markeder lokalt, typisk sammen med det eksisterende setup. For verdensklasse rådgivning både kræver globale spidskompetencer og en lokal indsigt i de konkrete forhold. Derfor skal regeringen have ros for, allerede i april, at have påbegyndt lempelsen af rejserestriktionerne fra dansk side.

Det har begrænset udfordringerne, i rejsesammenhæng, til vilkårene i de lande, vi rejser til. Når vi kommer ind i efterår og vinter, er det vigtigt at huske, at begrænsninger i bevægelsesfriheden, og de lukkede grænser, har stor betydning for eksporten – og dermed for dansk økonomi. Særligt for serviceeksporten ser vi som konsekvens af lukkede grænser en acceleration i udflytning af vidensarbejdspladser til udlandet. En trend der hurtigt kan blive permanent.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Interview med FRI i Construction Europe: Who dares…pays
Interview med FRI i Construction Europe: Who dares…pays
EFCA says the rising cost of insurance premiums has the potential to stifle innovation in the construction sector. In this article, Ulla Sassarsson, deputy director, Danish Association of Consulting Engineers, discusses the challenges facing the sector with Helena Dahlberg, a lawyer at the Federation of Swedish Innovation Companies.
Bredt forlig kan skabe vital ro om infrastrukturplanen
Bredt forlig kan skabe vital ro om infrastrukturplanen
Når det kommende infrastrukturforlig skal forhandles færdigt, er det magtpåliggende, at det bliver vedtaget af en bred forligskreds, så de påvirkede brancher sikres arbejdsro og mulighed for planlægning – også hen over et eller flere folketingsvalg. Infrastrukturforliget, der forhåbentlig er lige på trapperne skal sætte rammerne om investeringerne af 160 mia. kroner i det danske samfunds sammenhængskraft over de næste 15 år. Der er tale om enorme beløb og ditto projekter, der kræver ligeledes store mængder logistik og planlægning for at løse for de selskaber, der ender med kontrakterne.
10 år efter - men samme problemer
10 år efter - men samme problemer
For 10 år siden skrev Ulla Sassarsson, vicedirektør i FRI, en artikel om transaktionsomkostningerne i forbindelse med diverse sygehusbyggerier – ikke mindst supersygehusene. Og meldingen var dengang, at udbuddene medførte urimelige omkostninger til udarbejdelse af tilbud m.m. for rådgiverne, og at udbyderne fraveg de sædvanlige aftalevilkår til skade for rådgiverne. Man kunne så håbe, at der var sket noget positivt i de forløbne 10 år, men det er desværre ikke tilfældet.