Debat: Åbent brev til statsministeren og finansministeren - hold hånden under dansk økonomi

Syv parter fra erhvervslivet, fagbevægelsen og den almene boligsektor stiller sammen forslag om at bringe projekterne i Landsbyggefonden i spil for at afbøde de økonomiske følger af coronavirussen.

Af Brian Mikkelsen, adm direktør, Dansk Erhverv Lars Storr-Hansen, adm. direktør Dansk Byggeri Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Claus von Elling, formand for BAT-kartellet Henrik Garver, adm. direktør, FRI Lene Espersen, direktør, Danske Arkitekt Virksomheder Bent Madsen, adm. direktør, BL -Danmarks Almene Boliger, Licitationen d. 18. marts 2020

Med denne fælles henvendelse fra erhvervslivet, fagbevægelsen og den almene boligsektor vil vi foreslå, at renoveringsaktiviteten i den almene boligsektor straks forøges markant. Det vil være et meget vigtigt bidrag til erhvervslivet og beskæftigelsen i den nuværende meget svære situation, og det vil ikke påvirke de offentlige finanser negativt hverken i kommunerne eller staten.

Landsbyggefondens kø

Aktuelt er der i den almene boligsektor en kø af 453 konkrete renoveringsprojekter på i alt 18,4 mia. kr. Disse konkrete projekter er fordelt over hele landet og kan derfor bredt geografisk medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og beskæftigelsen.

En beslutning fra regeringen om, at disse mange renoveringsprojekter i køen til Landsbyggefonden kan igangsættes, vil have afgørende stor betydning for både rådgiverbranchen og entreprenørbranchen.

Imødegå afskedigelser

I rådgiverbranchen opleves nu afskedigelser og med udsigt til langt flere på grund af, at mange store private byggeprojekter falder bort og planer om nye projekter er helt stoppet. Et signal om, at de almene renoveringer i renoveringskøen bringes til markedet, vil have en umiddelbart afbødende effekt på omfanget af afskedigelser, fordi rådgivervirksomheder både medvirker til forberedelse af projekterne til udbud og til løbende rådgivning under udførelsen af projekterne.

Entreprenørbranchen er også under meget hårdt pres i den nuværende situation med afskedigelser og begyndende konkurser. Her vil et signal fra regeringen om ekstra renoveringsprojekter for 18,4 mia kr. også være helt afgørende. Mange af disse byggeprojekter kan på grund af deres størrelse igangsættes med kort varsel, men selv for de større projekter, der først skal igennem et EU-udbud, vil signalet om, at de bringes til markedet om nogle måneder have stor betydning for virksomhedernes evne til at fastholde produktionskapaciteten.

På den baggrund opfordrer erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og den almene boligsektor til, at køen på 453 projekter fordelt over hele landet straks bringes i spil på markedet. Som nævnt vil det ikke belaste de offentlige finanser, og Landsbyggefondens økonomi er tilstrækkelig robust til at understøtte den ekstra aktivitet.

Vi indgår meget gerne i en dialog om dette forslag, og samtidig anbefaler vi, at det gennemføres meget hurtigt af hensyn til den vanskelige situation.

Med venlig hilsen Brian Mikkelsen, adm direktør, Dansk Erhverv Lars Storr-Hansen, adm. direktør Dansk Byggeri Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Claus von Elling, formand for BAT-kartellet Henrik Garver, adm. direktør, FRI Lene Espersen, direktør, Danske Arkitekt Virksomheder Bent Madsen, adm. direktør, BL -Danmarks Almene Boliger.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Mere byggeri for pengene
Debat: Mere byggeri for pengene
Det offentlige byggede alene i 2018 for 23 mia. kr. Desværre blev hele 9 pct. eller mere end 2 mia. kr. brugt på transaktionsomkostninger – f.eks. udgifter til at indgå kontrakter, inden byggeriet overhovedet var i gang. Det er penge og kræfter, vi kunne bruge på bedre byggerier. Der er et stort potentiale for at holde transaktionsomkostningerne nede ved at bruge standardkontrakter i byggeriet.
Debat: Tre afgørende elementer i ny infrastrukturplan
Debat: Tre afgørende elementer i ny infrastrukturplan
Det næste infrastrukturforlig skal bygge på tre elementer: en bred politisk aftale, en langsigtet investeringsplan og en politisk masterplan med fokus på sammenhæng og bæredygtighed i transportsystemet, skriver Henrik Garver.
Kronik: CO2-neutralt byggeri er et realistisk mål
Kronik: CO2-neutralt byggeri er et realistisk mål
Med den nye Cityring har mange, som bor eller arbejder i Kbh., fået et ekstra argument for at lade bilen stå. Dét er godt for CO2-regnskabet. Og dette regnskab bliver endnu bedre, efterhånden som den fossil-baserede energiproduktion fases ud, og strøm og varme fra alternative energikilder anvendes i metroen.