}
Debat: Åbent brev til statsministeren og finansministeren - hold hånden under dansk økonomi

Syv parter fra erhvervslivet, fagbevægelsen og den almene boligsektor stiller sammen forslag om at bringe projekterne i Landsbyggefonden i spil for at afbøde de økonomiske følger af coronavirussen.

Af Brian Mikkelsen, adm direktør, Dansk Erhverv Lars Storr-Hansen, adm. direktør Dansk Byggeri Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Claus von Elling, formand for BAT-kartellet Henrik Garver, adm. direktør, FRI Lene Espersen, direktør, Danske Arkitekt Virksomheder Bent Madsen, adm. direktør, BL -Danmarks Almene Boliger, Licitationen d. 18. marts 2020

Med denne fælles henvendelse fra erhvervslivet, fagbevægelsen og den almene boligsektor vil vi foreslå, at renoveringsaktiviteten i den almene boligsektor straks forøges markant. Det vil være et meget vigtigt bidrag til erhvervslivet og beskæftigelsen i den nuværende meget svære situation, og det vil ikke påvirke de offentlige finanser negativt hverken i kommunerne eller staten.

Landsbyggefondens kø

Aktuelt er der i den almene boligsektor en kø af 453 konkrete renoveringsprojekter på i alt 18,4 mia. kr. Disse konkrete projekter er fordelt over hele landet og kan derfor bredt geografisk medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og beskæftigelsen.

En beslutning fra regeringen om, at disse mange renoveringsprojekter i køen til Landsbyggefonden kan igangsættes, vil have afgørende stor betydning for både rådgiverbranchen og entreprenørbranchen.

Imødegå afskedigelser

I rådgiverbranchen opleves nu afskedigelser og med udsigt til langt flere på grund af, at mange store private byggeprojekter falder bort og planer om nye projekter er helt stoppet. Et signal om, at de almene renoveringer i renoveringskøen bringes til markedet, vil have en umiddelbart afbødende effekt på omfanget af afskedigelser, fordi rådgivervirksomheder både medvirker til forberedelse af projekterne til udbud og til løbende rådgivning under udførelsen af projekterne.

Entreprenørbranchen er også under meget hårdt pres i den nuværende situation med afskedigelser og begyndende konkurser. Her vil et signal fra regeringen om ekstra renoveringsprojekter for 18,4 mia kr. også være helt afgørende. Mange af disse byggeprojekter kan på grund af deres størrelse igangsættes med kort varsel, men selv for de større projekter, der først skal igennem et EU-udbud, vil signalet om, at de bringes til markedet om nogle måneder have stor betydning for virksomhedernes evne til at fastholde produktionskapaciteten.

På den baggrund opfordrer erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og den almene boligsektor til, at køen på 453 projekter fordelt over hele landet straks bringes i spil på markedet. Som nævnt vil det ikke belaste de offentlige finanser, og Landsbyggefondens økonomi er tilstrækkelig robust til at understøtte den ekstra aktivitet.

Vi indgår meget gerne i en dialog om dette forslag, og samtidig anbefaler vi, at det gennemføres meget hurtigt af hensyn til den vanskelige situation.

Med venlig hilsen Brian Mikkelsen, adm direktør, Dansk Erhverv Lars Storr-Hansen, adm. direktør Dansk Byggeri Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Claus von Elling, formand for BAT-kartellet Henrik Garver, adm. direktør, FRI Lene Espersen, direktør, Danske Arkitekt Virksomheder Bent Madsen, adm. direktør, BL -Danmarks Almene Boliger.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Hvad blev der af regeringens klimainvesteringer?
Debat: Hvad blev der af regeringens klimainvesteringer?
Som lægmænd og som fagmænd indenfor klima, energi og miljø er vi forundret over, at vinderen af klimavalget stiller forslag til en finanslov, hvor klimaindsatsen er stærkt underfinansieret, når vi ser på de flotte og ambitiøse mål, vi har sat i Danmark. Det skriver Tom Heron, NIRAS; Mads Jensen Møller, Nordiq Group og Henrik Garver, FRI i et debatindlæg i Berlingske.
Debat: Kommunerne bør lufte ud i folkeskolen
Debat: Kommunerne bør lufte ud i folkeskolen
Der er store gevinster at hente for kommunerne, hvis indeklimaet i folkeskolerne prioriteres, når renoveringskronerne fordeles. Det skriver FRI-formand og adm. direktør i Rambøll Danmark m. flere i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Debat: Styrk byggeriet i Danmark med et nationalt forskningscenter
Debat: Styrk byggeriet i Danmark med et nationalt forskningscenter
Der er behov for at styrke forskning i styring og ledelse af byggeriets ofte komplicerede projekter. Derfor bør der skabes et nationalt forskningscenter på tværs af landets universiteter med netop dette fokus, skriver seks af byggeriets organisationer.
Debat: Renoveringer skal forebygge sociale problemstillinger
Debat: Renoveringer skal forebygge sociale problemstillinger
Hvis vi skal have gode renoveringer af den almene boligsektor, er det ikke nok at udskifte køkkener og klimaskærme. Renoveringerne skal bruges til at forebygge sociale problemstillinger som ensomhed, skriver Ib Enevoldsen formand for FRI og adm. direktør i Rambøll i et debatindlæg i Altinget.
Debat: Mangel på politisk vilje vil spænde ben for energirenoveringer
Debat: Mangel på politisk vilje vil spænde ben for energirenoveringer
Regeringen foreslår i det nye klimaudspil, at der stilles nye krav til energibesparelse i statslige bygninger frem mod 2030. Det er en rigtig god idé. Men FRI har peget på, er de statslige og regionale bygninger i væsentlig bedre stand end de kommunale bygninger, der er præget af et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb.