Debat: Brug omprioriteringsbidraget til at løfte veje og bygninger

Pressemeddelelse: Endnu en rapport bekræfter Foreningen af Rådgivende Ingeniørers, FRI, State of the Nation rapport i, at det danske vejnet er præget af mange års lappeløsninger, manglende vedligehold og i værste fald mangel på lappeløsninger.

Denne gang er det rapporten ’Global Competitiveness Report’ for 2015-16, der er udgivet af World Economic Forum. Rapporten placerer Danmarks vejnet på en 16. plads – fem pladser dårligere end Spanien, der har været i økonomisk krise siden 2008.

”95 pct. af det danske vejnet er kommunalt. Derfor er det grundlæggende en kommunal opgave at sikre lokal infrastruktur i en tilstrækkelig kvalitet. Men de økonomiske rammer, der fastlægges på Christiansborg, har afgørende betydning for de faktiske muligheder i kommunerne. Anlægsloftet er en af de typiske udfordringer. Omprioriteringsbidraget risikerer at blive et nyt rammekrav, der svækker investeringerne i de kommunale veje. Men ud over at dårlige veje går ud over trafiksikkerheden og efterlader Danmark med en utilstrækkelig robusthed af den samlede vejinfrastruktur – så svækker det også væksten, som også World Economic Forum slår fast i deres rapport,” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Han foreslår i stedet, at det politisk gøres attraktivt for kommunerne at bruge omprioriteringsbidraget til at løfte tilstanden af de kommunale veje og bygninger.

”Hvis man åbnede op for, at kommunerne kan anvende deres eget omprioriteringsbidrag til investeringer i vedligehold og renovering af bygninger, veje og broer, ud over de grænser der sættes af anlægsloftet, så vil det skabe et positivt incitament til at indhente efterslæbet og dermed gøre op med den kultur, der i dag hersker med at tage politiske kviklån i infrastrukturen. På den lange bane vil det give kommunerne råd til flere varme hænder, fordi det er billigere med løbende vedligehold af de kommunale bygninger, veje og broer, end det er at lade stå til og derefter kaste sig ud i dyre reparationer og genoprettelsesprojekter,” siger Henrik Garver.  

 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs lignende artikler

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?