Debat: Byerne kan ikke vente på staten for at få skabt fremtidens mobilitetsinfrastruktur

Der er behov for en national mobilitetsplan, men indtil sådan en forhåbentlig kommer, må kommunerne selv arbejde på at forberede deres infrastruktur på den øgede trængsel, skriver Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).


 

Af Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI bragt i Politiken Byrum den 22. november 2018

Politikerne står over for en række valg, som vil påvirke mobiliteten frem mod 2035:

Er det en offentlig eller privat opgave at levere transport- og mobilitetsløsninger til danskerne? Og skal individuelle eller fælles deleløsninger fremmes?

For at udfordringerne håndteres i Danmark kræver det, at politikerne på Christiansborg udarbejder en national mobilitetsplan, der ser fremad, og som er bredt forankret. Det vil skabe en rød tråd for, hvordan staten i samarbejde med kommunerne kan sikre bedre fremkommelighed for alle. Inden for rammerne af planen skal kommunerne have et betydeligt råderum til at finde de bedste løsninger lokalt.

Men indtil sådan en national plan foreligger, må hver enkelt by og hver enkelt kommune forberede sig på udfordringerne.

I en ny rapport, 'Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035', skitserer vi, at mobiliteten frem mod 2035 påvirkes af fire globale megatendenser:

  • Urbanisering, at flere folk flytter til byerne
  • Klimaforandringer og mangel på ressourcer og deraf følgende klimabevidsthed
  • Nye teknologiske landvindinger
  • Digitalisering

Trafikken på vejene i dag, især i og omkring byerne, stiger kraftigt, og det medfører, at folk skal bruge mere og mere tid på at komme på arbejde, til fritidsaktiviteter og på besøg hos familie og venner. Trængslen giver også virksomhederne udfordringer, både når deres varer og produkter skal fragtes rundt, og når de skal tiltrække medarbejdere.

Politiske beslutninger frem mod 2035
Kommunerne bliver nødt til at forholde sig til, hvad der er de gode lokale løsninger for mobiliteten.

Eksempelvis: Hvordan ønsker vi, at den kollektive trafik skal fungere? Hvordan vil vi sikre, at vores veje og byudvikling understøtter, at der i fremtiden kommer flere selvkørende og delvist selvkørende biler?

Hvordan sikrer vi sammenhæng for vores borgere mellem forskellige transportformer: letbane, cykel, delebil og gå-ben?

Den nye FRI-rapport skitserer fire mulige scenarier for, hvordan Danmark imødekommer den stigende trængsel i samspil med de centrale megatrends, som særligt påvirker mobiliteten.

I nogle af rapportens scenarier er den kollektive trafik ikke en offentlig opgave.

Det er jo en reel mulighed at give private aktører den opgave og det ansvar. Men der er også scenarier, hvor den kollektive transport styrkes med offentlige og/eller private investeringer, hvis det er den vej, som politikerne vil gå.

Udnyt teknologien
Ny teknologi og digitalisering er to af de væsentligste megatendenser, der påvirker fremtidens mobilitet. De skaber samtidig nye muligheder, vi som samfund skal udnytte.

Ny teknologi vil eksempelvis gøre det muligt at skabe en mere højklasset, og mere omkostningseffektiv, kollektiv transport. En kollektiv transport, som i højere grad skal kunne håndtere punkt-til-punkt-transport – også i udkantsområder.

I dag er udfordringen med kollektiv transport den helt banale, at den oftest flytter dig på et tidspunkt, der ikke passer, fra et sted, som ikke er umiddelbart tilgængeligt, til et sted du ikke skal hen. Og så er det svært at få rigtig stor succes i mange kommuner.

Men de gode løsninger vil typisk være dyre i dag, særligt de steder hvor befolkningstætheden er mindre. Ny teknologi kan radikalt ændre dette.

Gode løsninger for offentlig transport vil i fremtiden blive langt mere tilgængelige og til at betale. Det gælder eksempelvis digitale planlægningsplatforme som en udvidelse af Rejseplanen, en stigende grad af selvkørende køretøjer og en bedre integration med andre mobilitetsløsninger som for eksempel elcykler. For at være parat til at udnytte teknologiske fremskridt som selvkørende biler og busser, er det dog afgørende, at kommunernes veje er klar til fremtiden ved at være er i en velholdt stand.

Debatten i kommunerne
By- og landkommuner bør allerede nu tage hul på en debat om, hvad den kollektive trafik skal kunne i deres kommune i fremtiden, og hvordan den service skal leveres til borgerne.

Dermed vil kommunerne være på forkant med udviklingen og planlægge lokalt efter den mobilitet, som man gerne vil have. For mobiliteten spiller sammen med mange andre lokale forhold, som eksempelvis borgernes sundhed, miljø og klimaudfordringer samt erhvervsudviklingen. Og så er mobilitet grænseoverskridende, de gode løsninger skal typisk findes i et regionalt samarbejde mellem flere kommuner.

Helt konkret er det spørgsmål som:

Hvor meget skal den kollektive trafik være en del af løsningen hos os? Hvilke kollektive transportformer vil vi investere i for at imødekomme trængslen?

Satser vi mere på individuelle løsninger, eller vil vi gerne fremme delebilsløsninger? Hvordan kan vores kollektive transport i højere grad være bæredygtig? Hvilke områder skal vi udstykke til nye boliger og erhverv, og hvordan betjenes de med offentlig transport i en større regional sammenhæng?

Der er endnu flere spørgsmål at tage fat på, og spørgsmålene er forskellige fra kommune til kommune – og mellem by og land. Men det er helt centralt, at kommunerne tager debatten og giver input og erfaringer videre til Christiansborg, mens vi venter på en national infrastrukturplan. Den kommer forhåbentlig efter Folketingsvalget.

Kontakt

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Du finder pressefotos af Henrik Garver her /presse/pressebilleder/henrik-garver

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

 

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?