Debat: Byggebranchen spiller afgørende rolle i et Danmark uden affald

Klodens ressourcer er knappe, og byggebranchen er storforbruger af dem. Dermed spiller byggebranchen i bred forstand en afgørende - men indtil videre ret anonym - rolle i Danmarks vej til cirkulær økonomi og mindre affald.


 

Af Michael Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, HenrikGarver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen

Berlingske den 20. oktober 2017

Cirkulær økonomi er på regeringens og erhvervslivets læber. Alligevel er der ikke mange, som taler om, at byggebranchen globalt set er den største forbruger af råvarer. Kun under en tredjedel af byggeaffaldet bliver genbrugt eller genanvendt ifølge World Economic Forum. Det betyder, at byggebranchen inkl. bygherrer og byggevareproducenter tilsammen efterlader et gigantisk fodaftryk på planeten - og der er brug for handling.

I Danmark er byggebranchen en af landets største sektorer, og selv om vi oplever, at vi gør det bedre end resten af verden med hensyn til at genanvende byggeaffald, er der stadig meget store udfordringer for branchen i at indgå i den cirkulære økonomi.

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik genanvendes 87 procent af byggeaffaldet, men det foregår med en meget lille andel af direkte genbrug og med mange miljøfarlige stoffer i byggeaffaldet - f. eks. PCB, asbest og bly. Langt hovedparten af genanvendelsen i Danmark sker ved at nyttiggøre materialerne til andre formål end oprindeligt tiltænkt - f. eks. at anvende knust beton som vejfyld - og selv om det er bedre end at deponere, er det stadig oftest langt fra den bedste og mest bæredygtige udnyttelse af materialer, der allerede har været brugt store mængder energi og ressourcer på at producere.

Byggebranchen står således over for gevaldige udfordringer i forhold til den nye økonomi, og der er optakt til, at branchen inklusive rådgivere, entreprenører, bygherrer og producenter i stigende grad skal udvise ansvar for bæredygtighed og det at passe på klodens ressourcer og miljø.

Vi vil i de kommende år se, at rammevilkårene for nedrivning og byggeaffald vil blive strammet, og der er ny lovgivning i støbeskeen. Det forventes, at Miljøstyrelsen vil skærpe kravene til mere kontrolleret nedrivning af bygninger, så affaldet i højere grad kan genanvendes, og de miljøfarlige stoffer inddæmmes. Der kommer også øget fokus på dokumentation og sporbarhed, hvilket vil påvirke producenterne af genanvendte materialer. Endvidere vil branchen sandsynligvis møde nye grænseværdier for forskellige skadelige stoffer i forhold til, hvornår materialer må genanvendes, og hvordan de skal behandles.

Desuden stiller landets genbrugspladser i stigende grad skarpt på byggeaffaldet, og man må forvente, at der også herfra vil komme øgede krav til sortering og genanvendelse af de store mængder byggeaffald, der kommer fra boligejere og mindre håndværkere.

I sine anbefalinger til regeringen, der kom tidligere på sommeren, pegede også Advisory Board for Cirkulær Økonomi på byggebranchen som et centralt indsatsområde for den cirkulære dagsorden i Danmark og angav i rapporten en lang række konkrete forslag til byggeriet.

EU er ligeledes på dupperne i forhold til byggeaffaldet og har varslet adskillige nye tiltag. Ud over bindende mål for at nyttig gøre bygge-og anlægsaffaldet vil Europa-Kommissionen udvikle målrettede retningslinjer for nedrivning og fremme ordninger for sortering af affaldet. Desuden vil man udvikle genanvendelsesprotokoller og indikatorer for at vurdere en bygnings miljøpræstationer gennem hele dens livscyklus.

Endelig har EU lanceret en frivillig protokol for håndtering af bygge-og anlægsaffald. Det vil indebære stigende brug af forundersøgelser, inden man går i gang med at rive ned eller hive materialer ud af bygninger.

Alt i alt tegner det et billede af en byggebranche, der står over for store bæredygtige udfordringer og skal udvikle nye metoder til at håndtere dem, og byggevareproducenter, som i stigende grad skal i gang med at integrere gamle byggematerialer i deres nye produkter. Spørgsmålet er, hvordan vi vælger at håndtere den nye dagsorden - passivt afventende eller aktivt udviklende i forhold til udfordringerne? Der kan ikke herske tvivl om, at vi som repræsentanter for brancherne og medlemmer af styregruppen for VHGB anbefaler den aktive model. Det vil både fremme den cirkulære økonomi og give Danmark den bedste adgangsbillet til det europæiske og globale marked for bæredygtige løsninger.

Skribenterne er medlem af styregruppen for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB).

Læs flere debatindlæg

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI