Debat: Danmark kan beholde førerpositionen inden for bæredygtighed

Den danske byggebranche skal gå forrest i arbejdet med at skabe mere bæredygtigt byggeri. Danmark har allerede en førerposition på området, og for at den bibeholdes, er det nødvendigt at adoptere en europæisk tilgang fra start.


 

Af Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byg; Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder og Henrik Garver, administrerende direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Altiinget den 20. juni 2018 

Bæredygtigt byggeri er i dag et centralt emne i byggebranchen. Senest var det et af hovedtemaerne på Build in Wood-konferencen, og emnet har været flittigt diskuteret i medierne i den seneste tid.

Og med god ret. For emnet er vigtigt, og danske byggevirksomheder og branchens organisationer skal gå forrest og være med til at drive udviklingen mod et endnu mere bæredygtigt byggeri, så Danmark fastholder en international førerposition.

Den position fastholder Danmark bedst, hvis vi adopterer en europæisk tilgang fra start. For DI Byg, FRI og Danske Arkitektvirksomheder er det også en bunden opgave at bidrage til et bæredygtigt byggeri.

Blandt andet derfor deltager vi alle aktivt og konstruktivt i det udviklingsarbejde inden for bæredygtigt byggeri, der foregår i branchen og med myndighederne.

Netop nu diskuterer vi med Trafik- og Byggestyrelsen, om der skal defineres en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Området er komplekst, og der er en række bud på, hvilken retning vi skal i.

Vi ser en frivillig bæredygtighedsklasse, hvis den skrues rigtigt sammen, som den rigtige vej fremad for Danmark.

Levels er Danmarks vej til europæisk førerposition
DI Byg, FRI og Danske Arkitektvirksomheder finder det imidlertid nødvendigt, at byggeriet i Danmark hurtigt kommer i gang og arbejder med løsninger, der har europæiske dimensioner, så vi sikrer, at de danske erfaringer og kompetencer kan anvendes i en europæisk sammenhæng og dermed sikre dansk indflydelse på det europæiske marked.

Derfor anbefaler vi, at både branchen og myndighederne tager udgangspunkt i EU's Levels.

Levels er et europæisk indikator- og benchmarking-værktøj for bæredygtighed i byggeriet, som er udviklet i samarbejde med den europæiske byggeindustri.

Fordi Levels er opbygget som et indikator-værktøj, er det velegnet til at sammenligne på tværs af typer af byggerier og lande.

Danske virksomheder kan dermed nemt konvertere sine resultater og erfaringer fra Danmark til hele det europæiske marked.

Bygherrer, som efterspørger bæredygtigt byggeri, kan desuden bruge værktøjet til at opstille målsætninger.

En yderligere kvalitet ved værktøjet er, at det i vidt omfang baserer sig på samme forudsætninger som eksempelvis DGNB-certificeringen, der i forvejen er udbredt globalt, og som mange danske virksomheder har gode kompetencer i at anvende.

Danmark kan lægge fundamentet for bæredygtigt byggeri i EU
Levels er et nyt værktøj, som stadig er under udvikling.

Så ved at indarbejde Levels allerede nu, sikrer vi samtidig Danmark en position som europæisk frontløber inden for bæredygtighed i byggeriet, og Danmark får samtidig en unik position til at påvirke udformningen af den samlede europæiske indsats på dette vigtige område.

En fremtidig frivillig bæredygtighedsklasse bør automatisk kunne rapportere til Levels. Så sikrer vi maksimal dansk indflydelse på kommende europæiske standarder for bæredygtighed.

Vi er bevidste om, at Levels ikke omfatter alle de temaer og ønsker, der er fremme i den aktuelle debat om bæredygtigt byggeri i Danmark. Men vi ser det både som et godt værktøj til – og en velegnet struktur for -  det fremtidige arbejde.

DI Byg, FRI og Danske Arkitektvirksomheders anbefaling er dermed, at kernen for en eventuel frivillig klasse for bæredygtigt byggeri i Danmark bør være Levels-kompatibel, idet vi dermed giver byggeriet og virksomhederne de bedste muligheder for at bevare Danmarks førerposition inden for bæredygtigt byggeri og bæredygtige løsninger.

 

 

Læs flere debatindlæg