Debat: Det er dyrt at bygge billigt

Af Inge Ebbensgaard, Informationschef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Altinget den 19. april 2017


 

For et par år siden var der en reklamekampagne i tv med nogle meget velhavende mennesker, der kommer ind i en hvidevarebutik. De beder om det dyreste. De bliver henvist til den billigste vaskemaskine – for den bliver dyrest i længden. Samme billede ser vi desværre ofte, når vi taler om offentligt byggeri eller offentligt reguleret byggeri.

FRI er på branchens vegne helt indforstået med, at man i det offentlige skal sikre mod overforbrug. Men som repræsentant for rådgiverbranchen er frustrationen, at man i det offentlige byggeri i sin søgen efter billigst muligt går på kompromis med sund økonomisk fornuft.

For billigt byggeri
Jovist kan rådgivende ingeniører sikre billigt byggeri i anlægsfasen. FRI’s medlemmer gør det også. Og de gør det med åbne øjne om, at bygningen vil kræve større driftudgifter, mere vedligehold, flere og hyppigere udskiftninger. I værste fald er funktionen af byggeriet ikke optimal i forhold til sit formål.

Men hvis rammerne om byggeriet er for snævre, eller forventningerne er for store, så er det desværre den eneste måde.

Totaløkonomi fungerer ikke i praksis
Totaløkonomiske vurderinger er i dag et krav i statsligt, regionalt og kommunalt byggeri. Hovedformålet med lovkravet er at undgå incitamenter til at minimere anlægsudgifterne på bekostning af senere forhøjede driftsudgifter. Det er sund fornuft. I praksis får vi som samfund bare ikke den værdigevinst, vi kunne få hverken på de nye supersygehuse og heller, når vi taler om almene boliger. Hos de offentlige bygherrer er der nemlig hermetisk lukkede kasser imellem budgettet til opførelse og budgettet til drift.

Driften udgør største omkostninger
Det er politisk ufornuft. Anlægsomkostninger for byggerier udgør i størrelsesordenen 20-30 % af byggeriets omkostninger, de resterende 70-80% er omkostninger til byggeriets drift- og vedligeholdelse i de mange år, byggeriet skal bestå. Rådgiverbranchen må, hver dag vælge sunde økonomiske beslutninger fra fordi anlægsrammen er fast.

Vi skal være mere agile i vores tilgang
I FRI synes vi, at det offentlige kan få langt større værdi af offentlige byggeriinvesteringer ved at drosle ned for kassetankegangen og tænke driften langt mere ind i planlægningen.

Vi skal være bedre til at udnytte værdipotentialerne. Det kræver også, at vi er kritiske i forhold til, hvad har vi brug for? Hvad er de vigtigste behov, vi skal opfylde? Vær kritisk – vi skal bygge til fremtiden.

Læs flere debatindlæg

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI