Debat: Digitalisering skal udnyttes til at styrke fremtidens mobilitet

Digitaliseringen er en kæmpe gevinst for at styrke fremkommeligheden i Danmark. For at vi kan bruge de digitale muligheder, bør politikerne udarbejde en national mobilitetsplan. Planen skal følges op med investeringer og mere fleksibel regulering, så de nye teknologiske muligheder kan udnyttes i hele landet.


 

Af Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, bragt i Teknik og Miljø oktober 2018

Digitalisering er sammen med urbanisering og klimaforandringer nogle af de største megatendenser, som påvirker alle dele af vores samfund. Det har FRI identificeret i vores kommende rapport om fremtidens mobilitet. Alene i løbet af de seneste 10 år er der sket en kæmpe teknologisk udvikling med nye muligheder, der påvirker vores samfund, og den måde vi lever på som mennesker helt generelt. Den udvikling ser vi, selv sagt, også på transportområdet, hvor digitalisering har revolutioneret sektoren globalt.

I Danmark ser vi allerede forsøg med selvkørende biler og busser, intelligent digital trafikstyring, delte mobilitetsløsninger og forsøg med rejseplanen som samlet MaaS- platform[1] for flere transportformer. Det er alle løsninger, hvor det digitale spiller en vigtig rolle for at styrke fremkommeligheden og dermed danskernes velfærd og virksomhedernes konkurrenceevne.

Alt sammen er det fremragende selvstændige muligheder og løsninger på deludfordringerne for mobiliteten i Danmark. For mobilitet af den enkelte person, af varer og af tjenesteydelser vil blive udfordret i de kommende 20-30 år, som det altid sker, når væksten i de samlede trafik- og transportbehov medfører faldende mobilitet for den enkelte. Men det er enkeltstående initiativer. Vi mangler en rød tråd: Hvor er vi på vej hen – og hvad skal vi som samfund prioritere fremover?

Behov for national mobilitetsplan
Det er knap 10 år siden, at man på Christiansborg indgik en bred politisk aftale ”En grøn transportpolitik” med overordnede principper og tilhørende økonomiske midler til en række projekter, der skulle styrke vejnettet og ikke mindst vores jernbaner. Der er sket meget siden da – især inden for digitalisering – og de fleste projekter fra aftalen er gennemført.

Derfor er det tid til at tænke nyt og formulere retningen for de næste 10-15 år i en ny politisk aftale. FRI anbefaler, at politikerne på Christiansborg tager initiativ til en samlet langsigtet plan for at styrke mobiliteten i Danmark. Planen skal naturligvis være bæredygtig og sætte rammerne for et højt ambitionsniveau for både personer og varers fremkommelighed. Planen skal sammenlignes med de økonomiske femårsplaner, som vi har brugt siden 1990’erne, og være et værktøj, der sætter ambitioner og retning. Planen skal i sin grundsubstans kunne overtages af en ny regering, for retningen er rigtigt.

Det er centralt, at både kommuner og organisationer inddrages i planen, og at den er fleksibel og fornys, som det netop sker, når vi skifter en økonomisk 2020-plan ud med en 2025-plan. Vi har set alt for mange eksempler på knopskydninger og manglende samarbejde på tværs af stat og kommuner – og kommuner imellem. De gode løsninger skal anvendes på tværs. Det skal en mobilitetsplan kunne rumme.

Mobilitetsplanen vil lægge den overordnede ramme. Under planen skal der udformes mere konkrete investeringsplaner for infrastrukturprojekter – veje, broer, baner, digitale platforme osv., som udmønter mobilitetsplanen i praksis. Men det skal være mobilitetsplanens ambitioner, som sætter rammerne for prioriteringen af projekterne – ikke omvendt.

Fleksible rammer for kommunerne
Den digitale udvikling vil sammen med urbanisering og klimaforandringer kun accelerere. Derfor får vi hele tiden nye muligheder til at løse de transportmæssige udfordringer. Samfundet, borgere og virksomheder vil hele tiden stille nye krav til, hvordan vi transporterer os selv, eller varer, fra A til B. Det stiller naturligvis krav til, at vi løbende kan udnytte de nye muligheder, som digitaliseringen giver os.

Derfor kræver en ny national mobilitetsplan, at den politiske regulering på området bliver mere agil i fremtiden. For der kommer hele tiden nye forretningsmodeller og nye servicetilbud. Og dem skal vi reguleringsmæssigt kunne rumme og give bedre muligheder, end vi kan i dag.

Helt konkret skal kommunerne have mere fleksible rammer – både i lovgivningen og økonomisk. Det skal medvirke til, at man finder de løsninger, som lokalt øger fremkommeligheden og styrker miljøet. For der er naturligvis forskel på, om udfordringen er trafikpropper på motorring 3 rundt om hovedstaden, om det er 84-årige hr. Jørgensens afstand på over 20 km til lægen i Nordvestjylland, eller om det er CO2-udledningen i byerne.

De kommunale politikere skal agere inden for de rammer, som politikerne på Christiansborg sætter via mobilitetsplanen. Derved sikres den røde tråd for mobiliteten i Danmark, som pt. mangler. Igen er det vigtigt, at der er en fælles retning og samarbejde på tværs. Ambitionen er ens: Fremkommeligheden skal styrkes på en bæredygtig måde i byer, mellem byer og mellem by og land. Uanset hvor i Danmark man bor og arbejder.

De rådgivende ingeniører er klar
En fælles politisk retning for at udnytte digitaliseringen på transportområdet er med til at styrke de rådgivende ingeniørvirksomheders muligheder for at bidrage med de bedste løsninger. Virksomhederne har oparbejdet viden, kompetencer og indsigt til at sikre, at gode intentioner kan flyttes fra politiske visioner til konkrete projekter, der gør en forskel for mobiliteten.

Hvis vi skal høste gevinsterne af digitalisering, starter det hele med en mobilitetsplan med en tilhørende plan for investeringer. Og en langt mere fleksibel tilgang til hvordan vi indarbejder mulighederne for ny teknologi og nye services for mobilitet. De rådgivende ingeniører er klar. Vi glæder os til at bidrage til at øge fremkommeligheden og bæredygtigheden i hele Danmark ved at gribe de muligheder, vi får med ny teknologi og sikre, at de indgår i en sammenhæng, der gavner os alle!

Kontakt

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Du finder pressefotos af Henrik Garver her /presse/pressebilleder/henrik-garver

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på 27 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

 

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?