Debat: En åben, dansk økonomi bør have nem visumproces

Af Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier; Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri; Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening; Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Anette Snedgaard Galskjøt, administrerende direktør for Danish Export Association; Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv; Merete Juhl, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer og Jakob Brandt, administrerende direktør for SMVdanmark, Berlingske d. 15. februar 2023. 

Rigtig mange danske virksomheder er bredt repræsenteret i hele verden. Som en lille, åben økonomi har vi formået at skabe virksomheder herhjemme, som har bredt sig langt ud over landets grænser. I dag er tusindvis af udlændinge ansat på danske virksomheders kontorer rundt om i verden.

En af styrkerne ved at være en international virksomhed er, at man kan trække på kompetencer og viden fra medarbejdere i hele verden.

Men her hopper kæden desværre af, når medarbejdere fra tredjelande skal til Danmark i en kortere tidsbegrænset periode. Den åbne, danske økonomi er nemlig stort set blevet lukket over for visumudstedelse til ansatte fra for eksempel Indien eller Tyrkiet. Og skulle det lykkes at få adgang til den dansklokaliserede del af virksomheden i forbindelse med en konference eller et kursus, så er det på baggrund af, at deltageren ikke må bidrage med noget egentligt værdiskabende, som at holde et oplæg eller undervise i et it-system.

Visumprocessen er blevet så rigid og nidkær, at der sagsbehandles helt ned til, hvad den enkelte visumansøger skal bidrage med under sit korte besøg. Det, synes vi i de danske erhvervsorganisationer ganske enkelt, er at gøre tingene for bøvlet. Vi stiller os undrende over for, at man som ansat i et tredjeland de facto skal formenes adgang, hvis man har noget at bidrage med under et tidsbegrænset besøg. Vi bryster os af at være en vidensnation, men vi vil ikke have viden fra udvalgte lande. Det er forkert, og det tjener hverken de danske virksomheder eller dansk økonomi og i sidste ende heller ikke det danske velfærdssamfund.

Det nuværende system er for restriktivt og tillader ikke den nødvendige mobilitet.

Mange af de største, danske virksomheder har ansatte og underafdelinger i hele verden. Her er det helt nødvendigt, at man kan samles til efteruddannelse, konferencer, møder og alt muligt andet på tværs af landegrænser og nationaliteter, uden at danske visumregler skal være stopklods.

Mange af de internationale virksomheder, som vi er glade for at kunne trække til Danmark, oplever, at de ikke reelt kan bruge deres internationale eksperter til at bidrage til opgaveløsning i Danmark. Det gør Danmark til et mindre attraktivt land at investere i.

Der er flere årsager til, at det er blevet svært at skaffe visum til medarbejdere. Der er en politisk dimension, hvor myndighederne er begyndt at vurdere visum ud fra en strammere praksis. Det kommer med en meget høj pris for virksomhederne, der rammes uforholdsmæssigt hårdt af den stramme praksis. Den anden årsag er, at ressourcerne på de danske ambassader er presset af et stort antal ansøgninger og en stigende sagsbehandlingstid pga. øgede dokumentationskrav. Her skal krav og indsats gå hånd i hånd. Det er trist, hvis for få ressourcer i udenrigstjenesten skal være grund til, at ansatte ikke kan komme til Danmark.

Uanset, om det er politiske prioriteringer eller manglende ressourcer, der er hovedårsag, så er det et problem, som kan og skal løses. Det har stor negativ indvirkning på virksomhederne, at det at opnå dansk visum bliver en hæmsko for et dansk erhvervsliv, der har behov for øget mobilitet. Helt generelt oplever vi en regering, som gerne vil erhvervslivet og har et ønske om at skabe et godt land at drive virksomhed i. Med en smidiggørelse af visumreglerne vil regeringen fjerne en stor hæmsko for virksomhederne og gøre det muligt at åbne dørene for vores internationale kolleger og samarbejdspartnere.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Påstandene fra mange politikere om, at internationale studerende er en underskudsforretning har ikke hold i virkeligheden, skriver FRI, Lægemiddelindustriforeningen, IT-Branchen og IDA i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
I den seneste tid er det fra flere sider igen blevet forsøgt at rejse tvivl om både redelighed og validitet i de miljøkonsekvensrapporter, der bliver lavet forud for bygge- og anlægsarbejder i Danmark. Det er en farlig tendens, der i sidste ende fjerner fokus fra det, det handler om – nemlig miljøet, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Altinget.dk.
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Selvom en ensartet CO2-afgift er den rigtige vej at gå, vil den ikke komme til at minimere Bygningsreglementets nye krav til nybyggerier fordrer højere klimaambitioner. Skal de indfries, bør man stille skarpt på måleværktøjer, nybyggeriernes funktioner og en vidtgående inklusion af byggebranchen. Sådan lyder budskabet fra chef for energipolitik og bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, i FacilityTech.
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
De nye studiepladser uden for de største byer skal ikke skabes på bekostning af de eksisterende studiepladser i de etablerede studiemiljøer, skriver FRI sammen med IDA, Dansk Erhverv og IT-branchen i et debatindlæg i Børsen.
Debat: EU’s bygningsdirektiv burde være mere ambitiøst
Debat: EU’s bygningsdirektiv burde være mere ambitiøst
I forhold til energieffektivitet er vi nået langt i Danmark, når der ses på energiforbrug til driften af nye bygninger. Men der er fortsat mere at hente, både herhjemme og i andre dele af Europa, skriver Henrik Garver og Majbritt Juul, henholdsvis adm. direktør og chef for energipolitik og bæredygtighed i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI i et debatindlæg i Altinget. De to peger på især tre indsatsområder, som er interessante i den grønne omstilling.