Debat: En offentlig katastrofeopbremsning i byggeriet vil koste Danmark dyrt

Den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, viser en meget tydelig opbremsning i både det offentlige byggeri og boligbyggeriet. 

Henrik Garver, Adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Børsen d. 21. juni 2022

Dette er i og for sig ikke overraskende: Der er krig i Ukraine, Corona-lockdown i Kina, lange leveringstider på materialer, stigende renter og stigende priser på energi og materialer.

Kort sagt: usikkerhed på alle parametre. Derfor kan det på overfladen synes rigtigt, at regeringen ønsker at bremse de offentlige anlægsinvesteringer – senest ved beslutningen om at sænke kommunernes anlægsloft i aftalen med KL om kommunernes økonomi i 2023.

Men verden er ikke simpel. Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er allerede i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023. Og der er fortsat nok at tage fat på i kommunerne indenfor klimatilpasning, befolkningsændringer og mobilitet.

Hertil kommer, at der fortsat er et massivt efterslæb ift. bygningsvedligehold. Eksempelvis er indeklimaet i vores folkeskoler, ifølge undersøgelsen Masseeksperimentet fra 2022, så ringe, at en stor del af eleverne mister op imod 10 pct. – eller et helt år – af deres samlede læring igennem deres skolegang. Det kan vi ikke byde den generation, der om få årtier skal drive vores samfund.

Det er samtidig vigtigt at huske på, at bygninger og infrastruktur ikke bliver mindre nedslidt af, at renoveringen udskydes, fordi det er dyrt at renovere. Vi ved fra tidligere analyser, at det i forvejen går for langsomt med at renovere den offentlige bygningsmasse og den kommunale infrastruktur.

Yderligere besparelser, så vi ender med langsommere og mere sparsom renovering, virker måske fornuftigt lige nu, men det er på længere sigt en dårlig samfundsøkonomisk beslutning. Den lavere ramme sænker niveauet for vores kommunale bygninger og infrastruktur, inflationen sænker det yderligere. At skrue så voldsomt på den kommunale anlægsramme er det forkerte greb, i forhold til at bremse inflationen og tempoet i dansk økonomi.

Læs flere debatindlæg fra FRI