Debat: En udmærket investeringsplan for infrastruktur, men det strategiske ophæng er svært at se…

Regeringen og Dansk Folkepartis plan for infrastrukturen frem mod 2030, er et reelt bud på investeringer for mere end 100 milliarder kr. i nye infrastrukturprojekter. Planen vil fortsætte et nødvendigt løft af Danmarks infrastruktur, efter at ”En grøn transportpolitik” fra 2009 i alt væsentlighed er gennemført. Og det er jo rigtig udmærket. Men den nye plan, mangler et klart og tydeligt strategisk ophæng.


 

Af Henrik Garver, adm. direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Altinget den 21. marts 2019

Tilbage i oktober 2018 præsenterede Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) scenarieanalysen ”Fremtidens mobilitet”. I forlængelse af denne efterlyste vi ikke blot en langsigtet plan for investeringer i den danske infrastruktur (som den der nu er fremlagt). Vi efterlyste også en mere overordnet mobilitetsplan, samt at Danmark fik en mere agil regulering ift. infrastrukturinvesteringer og mobilitet – og at det hele blev forankret i et bredt politisk forlig.

Regeringens og Dansk Folkepartis plan byder på mange gode initiativer: nye motorveje, penge til opgradering af jernbanen, midler til udbygning af regionale projekter og en helt ny togstrækning mellem Vejle og Billund. Og det er grundlæggende tilfredsstillende, at der nu afsættes mere end 100 milliarder kroner til investeringer i dansk infrastruktur. Det vil øge mobiliteten i samfundet og det vil i de kommende 12 år, sikre mere stabile rammevilkår for de virksomheder, der arbejder med infrastruktur. I forliget fra 2009 var det 87 milliarder, der blev afsat – så det er investeringer i en størrelse, hvor det virkelig rykker noget.

Men der er også åbenlyse udfordringer ved udspillet. For det første er aftalen lige nu meget smalt forankret politisk. Og det skaber en reel risiko for, at der opstår usikkerhed om, hvorvidt den forventede projektpipeline faktisk holder. ”Stop-go”-beslutninger om investeringer i infrastruktur kan hverken individuelle borgere, lokalsamfund eller dansk erhvervsliv være tjent med. Derfor er det FRI’s opfordring, at der skabes bred politisk opbakning til investeringsplanen – og dermed at der landes et bredt politisk forlig.

Et meget kynisk blik på den fremlagte investeringsplan, er, at den blot forlænger den eksisterende verden med brædder. Den kynisme kan være et resultat af, at det strategiske ophæng blot ikke er tydeliggjort, men faktisk findes – og at det har ført til den pågældende investeringsplan.

I FRI’s scenarieanalyse, om fremtidens mobilitet, argumenterede vi for, at vi som samfund bør sætte nationale mål for mobiliteten, i byer, mellem byer, og mellem by og land og målrette investeringer og regulering herefter. Mobilitet har afgørende betydning for vækst, velstand, byudvikling, land/by-udfordringer, sundhed, miljø og klima, og derfor skal vi lade visioner og samfundsmæssige mål og ambitioner styre projekter og investeringer – ikke omvendt. For mobilitet handler om andet end klassisk infrastruktur som jernbaner, broer og veje. Det handler også om, hvordan vi regulerer adfærd og kapacitet i det eksisterende system, så flest muligt kan komme fra A til B i det tidsrum, hvor de har et transportbehov. Samtidig er der også et behov for at inddrage de muligheder og udfordringer, som den teknologiske udvikling bibringer, fordi den potentielt også udfordrer de mobilitetsløsninger, som i dag drives af det offentlige.

Derfor har vi – selvom en investeringsplan er et skridt i den rigtige retning – fortsat brug for en national mobilitetsplan, som sætter den strategiske ramme for investeringer og regulering af infrastrukturen.

Læs: Fremtidens mobilitet – fire scenarier for 2035

Læs mere

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?