Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear

Debat: Misforholdet mellem byggeriets betydning for vores samfund, og i hvor høj grad vi prioriterer at skabe innovation og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, er en udfordring for branchen og for samfundet, skriver en række direktører.


 

Af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri; Henrik Garver, FRI; Lene Espersen, Danske ARK; Gunde Odgaard, BAT; Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

Der er alt for lidt fokus på at udvikle byggeriets produktions-, ledelses- og samarbejdsprocesser. Det har betydning for alle de værdier, som byggeriet skaber og leverer til samfundet og dermed for store dele af økonomien i vores samfund. Men det påvirker også indtjeningen i byggeriets virksomheder og hele innovationskraften i branchen.

Der er brug for, at byggeriet fornyer sig gennem forskning og innovation inden for byggeriets processer også kaldet construction management. Det kan blandt andet ske ved, at man på for eksempel ingeniøruddannelserne fokuserer meget mere på byggeriets produktionsprocesser.  

Den erkendelse har ført til, at byggeriets toneangivende organisationer har henvendt sig til ledelsen på de universiteter herhjemme, der uddanner ingeniører med en opfordring til dem om at prioritere byggeriets processer langt mere både i forskningen og ikke mindst i uddannelsen af fremtidens ingeniører. 

Samtidig har vi opfordret dem til at stille sig i spidsen for at udbrede bedre produktionsprocesser til andre uddannelser i byggeriet som for eksempel erhvervs- og konstruktøruddannelserne.

Byggeriet som samfundsaktør
Men hvorfor fokus på byggeriets produktionsprocesser? 

Bygge- og anlægssektoren er landets fjerde største industri med en omsætning på over 260 milliarder kroner.

Branchen beskæftiger mere end 170.000 udførende håndværkere, arkitekter, ingeniører med videre. Deres arbejde har grene ind i alle andre brancher og sektorer, fordi nybyggeri og renovering af blandt andet bygninger og infrastruktur skaber rammerne for vores industrier, vores velfærdsinstitutioner og vores fritids- og privatliv.

4.000 milliarder kroner af samfundets værdier er bundet op i mursten, vinduer, fundamenter, broer og veje og udgør dermed langt den største del af vores fælles nationale formue på i alt 5.700 milliarder kroner.

Læg dertil, at vi som mennesker befinder os indendørs op til 90 procent af tiden. Bygninger bliver med andre ord centrum for vores liv, vores helbred og velbefindende, og dermed også en afgørende faktor for sundhed og produktivitet.

Begrænset fokus på innovation
Byggeriets rolle som værdiskaber kan derfor ikke overvurderes. Alligevel er det påfaldende, hvor lidt opmærksomhed vi som samfund traditionelt har haft på at udvikle byggeriet og innovationskraften i byggeriet, så branchen kan blive mere konkurrencedygtig og hele tiden levere bedre løsninger. Løsninger der også kan afsættes i udlandet, for eksempel via de danske rådgivningsvirksomheder og materialeproducenter.

Flere undersøgelser viser, at virksomhederne i byggeriet bruger begrænsede ressourcer på innovation, forskning og udvikling, hvis man sammenligner med andre brancher. Og alt tyder på, at der uddeles færre offentlige forskningsmidler til bygge- og anlægssektoren i forhold til sammenlignelige brancher. 

Misforholdet mellem byggeriets betydning for vores samfund, og i hvor høj grad vi prioriterer at skabe innovation og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, er en udfordring for branchen og ikke mindst for samfundet.

Klimaforandringer stiller nye krav
Vi står overfor nogle afgørende udfordringer, som bygge- og anlægsbranchen skal levere relevante svar på. 

Klimaforandringer stiller krav til, at vi bruger færre ressourcer og mindre energi samtidig med, at vi skal sikre vores byer og infrastruktur mod oversvømmelser og ekstrem nedbør. En gennemgribende urbanisering, hvor folk over hele kloden valfarter til byerne, skaber kæmpe behov for blandt andet nye løsninger på bolig- og infrastruktur-området. 

Det giver et enormt pres på vores ressourcer og betyder, at vi er nødt til at nytænke den måde, vi bygger på og den måde, vi for eksempel udnytter affaldet som en ressource.

Tænk bare på de mange muligheder, den øgede digitalisering og automatisering kan bidrage til for at både skabe smartere og billigere processer og øge den værdi, der bliver skabt, både når man anvender og står for driften af bygninger og infrastruktur som veje og jernbaner.  

Med vores henvendelse til de danske universiteter og opfordringen til at fokusere mere på byggeriets produktionsprocesser ønsker vi at sætte ingeniørfaglighed ind i en forståelse af de processer, der skal arbejdes med, for at skabe effektive og nyskabende løsninger på de markante udfordringer, samfundet står overfor.

Det handler om øget produktivitet, konkurrencekraft og værdiskabelse. Og det handler især om løsninger på hvad og hvordan, vi skal bygge samt svar på vigtige dagsordener som bæredygtighed, klimaforandringer og klimatilpasning. 

Vi håber, at der kan skabes en fælles forståelse og vilje til at prioritere byggeriets produktionsprocesser højere i et tæt samarbejde mellem branchen og universiteterne, og at det vil være muligt at rejse de midler, der skal til for at udvikle området.

Vi tager det første skridt
Byggeriets parter er gået sammen, og gennem branchesamarbejdet Værdibyg og med støtte fra Realdania sætter vi en analyse i gang, som skal kortlægge de behov og muligheder, der er for at styrke samspillet mellem forskning, uddannelse, udvikling og praksis i forhold til byggeriets processer.

Målet er at sætte gang i udviklingen blandt andet  gennem koordinering af universitetsmiljøer og uddannelser på området og arbejde for at skaffe finansiering til en øget indsats. 

Vi håber, at universiteter og uddannelser vil være med til at tage udfordringen op og samarbejde om at understøtte og løfte byggeriets processer, så vi kan løse de mange presserende udfordringer for samfundet og indfri det kæmpe potentiale, som en effektiv byggebranche ligger inde med.

Læs flere debatindlæg