Debat: FRI i åbent brev til statsministeren: Her er 7 forslag til at genstarte hjulene under krisen

Indsatsen for at bryde smittekæden for coronavirus har samtidig nedbrudt værdikæden mellem det offentlige og virksomheder, skriver Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, i dette brev sendt til statsminister Mette Frederiksen onsdag den 18. marts 2020.

Af Henrik Garver, administrerende direktør i FRI, Politiken Byrum d. 20 marts 2020

Kære statsminister Mette Frederiksen

Først og fremmest vil jeg, på vegne af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, rose din og regeringens samlede indsats for at håndtere såvel de sundhedsmæssige som de økonomiske aspekter af covid-19 i Danmark.

Som mange andre virksomheder i Danmark bliver de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i FRI stærkt påvirket af den aktuelle situation. Det gælder ikke mindst, fordi vi taler om virksomheder, der i forvejen opererer i et stærkt konkurrencepræget marked.

Den stærke konkurrence er til gavn for kunderne, og normalt er det også et forhold, der styrker danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders position internationalt. Men i den aktuelle situation giver det en særlig udfordring.

Den gennemsnitlige overskudsgrad i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI har i en årrække ligget på cirka 6 procent. Det gennemsnitlige likvide beredskab for alle virksomheder var i 2018 på blot 36 dage.

Derfor er det bekymrende, når indsatsen for at bryde smittekæden for coronavirus samtidig nedbryder værdikæden i form af standsning eller forsinkelser på helt konkrete projekter for danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

For samfundet under ét får det den betydning, at det bliver vanskeligere at fastholde vigtige projekter inden for byggeri, infrastruktur, forsyning, klima, industri, miljø samt danske bidrag til projekter i udviklingslande med videre.

Værdikæden bliver brudt, når den offentlige sektor ikke længere kan spille sin rolle som myndighed eller som kompetent kunde. Det skal der styr på i både staten, i regionerne og i kommunerne. Fordelen er så, at vi med de rigtige tiltag og indsatser nu kan skabe et grundlag, der vil mindske den økonomiske krise som lige nu lurer, når vi er kommet gennem covid-19 krisen.

Derfor, både som direkte kriseindsats nu, og som grundlag for at sikre, at dansk økonomi hurtigst muligt retter sig igen, vil vi fra FRI’s side pege på, at det er væsentligt at sætte de følgende indsatser i gang:

1. Fremryk kommunale projekter

Støt op om KL’s opfordring til kommunerne om at fremrykke projekter og holde gang i eksisterende planer. En sådan støtte kan mest tydeligt markeres af regeringen ved at suspendere kommunernes anlægsloft i 2020.

I forlængelse af den seneste hjælpepakke fra regeringen og Folketinget, vil det være naturligt, at antage, en suspension af anlægsloftet i 2020 ligger inden for skiven af at undtage COVID-19 relaterede udgifter fra det samlede udgiftsloft i kommunerne.

Indsatsen er vigtig af to årsager:

  1. Offentlige bygherrer i en række kommuner har sat deres projekter på stand-by. De tager ikke ud til projekterne, de deltager ikke i møder per Skype eller tilsvarende, og de træffer ikke beslutninger per mail. Det sætter alt i stå for de private leverandører på projekterne.
  2. Kommunale byggesagsbehandlere sagsbehandler ikke længere byggesager eller forholder sig til forespørgsler. Hermed sættes også en række private projekter i stå.

2. Stop opbremsning af regionale rammeaftaler

Et tilsvarende budskab må gerne gå ud til regionerne, vel vidende at de også er frontlinjen i vores sundhedsvæsen. Men vi hører, at projekter og brugen af rammeaftaler er bremset op. Den burde tværtimod accelereres.

3. Sæt almene projekter i gang

Der ligger i den almene sektor en række projekter, der umiddelbart kan sættes i gang (jævnfør den fælles henvendelse vi tidligere på ugen sendte sammen med blandt andre BL – Danmarks Almene Boliger).

4. Forbered lokalplaner

Kommunerne bør i den kontekst opfordres til, allerede nu, at forberede justeringer i lokalplaner med videre, så manglen på opdaterede lokalplaner ikke bliver en stopklods for at realisere nye projekter.

5. Fremryk infrastrukturforlig

Fremryk tidsplanen for det næste store infrastrukturforlig (på bagkant af covid-19). Som alternativ til et samlet forlig anbefaler FRI at fremrykke vedtagelsen af udvalgte infrastrukturprojekter , hvor der er bred opbakning på tværs af Folketingets partier

Herudover vil to ekstra tiltag kunne afhjælpe situationen for blandt andre de rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der er udfordret økonomisk og likviditetsmæssigt af covid-19 i tillæg til de initiativer, I som regering allerede har sat i gang:

6. Fremryk betalinger

Fremryk betaling af fakturaer fra det offentlige til private leverandører.

7. Indfør fleksibel lønkompensation

Indfør en mere fleksibel model for lønkompensation som følge af covid-19-krisen. I rådgiver- og ingeniørvirksomheder er en model, hvor udvalgte medarbejdere sendes hjem, mens andre fortsætter på fuld tid, vanskelig at håndtere, da det typisk er kompetencer fra flere medarbejdere, der sikrer den højeste kvalitet i opgaveløsningen. Derfor vil en model hvor virksomheder kompenseres, når flere medarbejdere kollektivt går ned i tid, være den rigtige model for at fastholde beskæftigelsen.

Det gælder både for de mange mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, men eksempelvis også for de virksomheder og afdelinger i større virksomheder, der er specialiserede i at levere rådgivning på internationale projekter, eksempelvis udviklingsprojekter i DAC-lande.

Sidstnævnte er særligt ramt af de nye rejserestriktioner, men ønsker samtidig at have deres medarbejdere klar fra dag 1 efter covid-19.

Jeg står naturligvis til rådighed for en uddybning af alle disse punkter.

Med venlig hilsen
Henrik Garver

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Her er vores ønsker til landbrugsaftalen
Debat: Her er vores ønsker til landbrugsaftalen
FRI håber på en "historisk landbrugsaftale," der både gør op med omprioriteringsbidraget på miljø- og fødevareområdet og ændrer incitamenterne i landbrugsstøttesystemet.
Debat: Ja, Der er et bekymrende mismatch i arbejdsudbuddet
Debat: Ja, Der er et bekymrende mismatch i arbejdsudbuddet
Regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets øvrige partier om reformudspillet ”Danmark kan mere”. Det har de ret i, at Danmark kan. Men det kræver yderligere indsatser. Alternativet bliver dyrt. For os og for Danmark, skriver FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg.
Debat: Ja, Danmark kan mere – men regeringens udspil løser ikke problemerne
Debat: Ja, Danmark kan mere – men regeringens udspil løser ikke problemerne
Regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets øvrige partier om reformudspillet ”Danmark kan mere”. Det har de ret i, at Danmark kan. Men det kræver yderligere indsatser. Alternativet bliver dyrt. For os og for Danmark, skriver FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg.
De­bat: Miljøet betaler prisen for manglende krav til prøvetagninger
De­bat: Miljøet betaler prisen for manglende krav til prøvetagninger
Der findes stort set ingen regulering af prøvetagning eller certificeringsordninger for miljørådgivning i Danmark. Inhabilitet og inkompetence går i værste fald ud over miljøet. Loven bør laves om, skriver Sven Ulrich Bertelsen og Ulrik Ryssel Albertsen i Altinget.