Debat: Ingen kandidatuddannelser bør forkortes

Af: Henrik Garver, adm. direktør FRI; Licitationen den 2. april 2023

Kompetencer er alfa og omega for et vellykket stykke arbejde. Regeringens oplæg til uddannelsesreform, hvor op imod halvdelen af alle kandidatuddannelser skal halveres fra to-årige til et-årige forløb, er det helt forkerte greb, hvis målet er at styrke Danmark som vidensamfund.

Set fra et rådgivende ingeniørperspektiv, så er det desuden den helt forkerte vej at gå, hvis vi ser på behovet for at få flere fagligt stærke medarbejdere i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Og det gælder også, selvom de planlagte halveringer ikke nødvendigvis rammer ingeniøruddannelserne helt så voldsomt, som de rammer andre uddannelser.

Derfor har FRI, sammen med blandt andre IDA, Engineer the Future og en række virksomheder, sendt et åbent brev til forsknings- og uddannelsesordførerne i Folketinget, og kommunikeret med helsidesannoncer i en række medier.

Dyre planer

Vores budskab er, at regeringens planer om at halvere op imod hver anden kandidatuddannelse i sidste ende kan blive dyrt for danske virksomheder og det danske samfund som helhed.

For vi har en række vigtige opgaver foran os, ikke mindst med den grønne omstilling, fremtidens energiforsyning og klimatilpasning. Og vi kan ikke tillade os at løse dem halvt – eller overlade dem til nogen, der ikke har kompetencerne til at løfte dem.

De tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er en vigtig del af fundamentet i den danske vækstmotor, og kandidaternes ekspertviden er i høj grad en medvirkende faktor bag drivkraften i Danmarks position som vidensamfund. En halvering af kandidaten på disse områder kan derfor hurtigt blive en kortsigtet løsning, hvor vi som nation står tilbage med færre uddannede specialister og eksperter på it- og ingeniørområdet og på det naturvidenskabelige område.

Men det er heller ikke nogen god ide at forkorte andre kandidatuddannelser, heller ikke de humanistiske. For de kompetencer vi som virksomheder får fra samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater kan heller ikke leveres halvt. En afkortning af disse uddannelser kan få mindst lige så stor negativ effekt som en afkortning af de tekniske og naturvidenskabelige.

Ser vi på tallene fra FRI-virksomheder kan vi se, at næsten 60 pct. af medarbejderne er ingeniører. Men hertil kommer, at cirka 20 pct. har en anden lang videregående uddannelse end en ingeniøruddannelse. De opgaver, rådgivere løser er komplekse, og kræver en hel vifte af kompetencer. På højt niveau.

En halv løsning

Vi kan ikke som branche, eller enkeltvirksomheder, levere globale spidskompetencer til de projekter vi arbejder med, eller konkurrere på at være førende på viden, hvis hovedparten af de kandidater vi ansætter, får en kortere uddannelse, end kandidater fra universiteter i udlandet. Og det går helt galt, hvis vi lander med danske eksamensbeviser, der ikke er internationalt kompatible.

Det nuværende oplæg til uddannelsesreform er en halv løsning. Det er ”en om’er”. Der findes mange andre politiske greb, hvis ambitionen er, at studerende skal blive hurtigere færdige med uddannelserne, og at færre skal uddannes til ledighed.

Vi skal have bedre og stærkere uddannelser i Danmark. Ikke det modsatte.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Synspunkt: Dokumentation tager tid – lad os bruge den effektivt!
Fra 1. januar skal bygherrer kunne dokumentere, hvor meget CO2e, der bruges i et givent byggeri. Og for at effektivisere processen bliver branchen nødt til at dokumentere på samme måde hver gang. COWI/Arkitema har udviklet et system til indsamling og dokumentation af LCA-data og valgt at gøre det tilgængeligt for hele branchen. Takket være midler fra Realdania bliver systemet gratis i de første to år og forventes tilgængeligt primo 2023.
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Debat: Internationale studerende er en gylden løsning
Påstandene fra mange politikere om, at internationale studerende er en underskudsforretning har ikke hold i virkeligheden, skriver FRI, Lægemiddelindustriforeningen, IT-Branchen og IDA i et debatindlæg i Jyllands-Posten.
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
Debat: Et kommende regeringsgrundlag skal have sektorkobling
I de grønne energiforhandlinger er det afgørende med langsigtede planer for energinettet og fokus på sektorkobling, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Klaus Winther Ringgaard, formand for FRI’s Energiudvalg og divisionsdirektør Energy International i COWI i et debatindlæg i Klimamonitor.
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
Debat: Udrulningen af fjernvarme kræver flere hænder
I de sidste par uger er det fra politisk side blevet fremhævet, at udrulningen af fjernvarme skal fremskyndes. Det er positivt, og det bakker vi som branche fuldt op om, skriver FRI i et debatindlæg i Berlingske. Men selvom der er politisk vilje til at rykke på området, og selvom der med aftalen om vinterhjælp afsættes 250 millioner kroner i 2022 og 2023 til fjernvarmpuljen, så hjælper det desværre ikke på den største og mest åbenlyse udfordring ved en fremskyndelse. Nemlig manglen på hænder og hoveder til at løse opgaverne.
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Debat: Her er tre udfordringer, den nye regering må og skal løse
Kriserne må ikke føre til politiske hovsaløsninger. Byggeriet har brug for planer, hvis vi skal være med til at løse de store problemer, verden, Danmark og bygge- og rådgiverbranchen står i, og så skal vi have adgang til udenlandsk arbejdskraft, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Politiken Byrum.
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
Debat: Det er en farlig tendens, når der igen og igen bliver rejst tvivl om miljøkonsekvensrapporter
I den seneste tid er det fra flere sider igen blevet forsøgt at rejse tvivl om både redelighed og validitet i de miljøkonsekvensrapporter, der bliver lavet forud for bygge- og anlægsarbejder i Danmark. Det er en farlig tendens, der i sidste ende fjerner fokus fra det, det handler om – nemlig miljøet, skriver Henrik Garver, adm. direktør i FRI, i et debatindlæg i Altinget.dk.
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Debat: Der er brug for ambitiøse, men realistiske klimakrav i Bygningsreglementet
Selvom en ensartet CO2-afgift er den rigtige vej at gå, vil den ikke komme til at minimere Bygningsreglementets nye krav til nybyggerier fordrer højere klimaambitioner. Skal de indfries, bør man stille skarpt på måleværktøjer, nybyggeriernes funktioner og en vidtgående inklusion af byggebranchen. Sådan lyder budskabet fra chef for energipolitik og bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, i FacilityTech.
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
Debat: Udflytning vil koste velstand og velfærd
De nye studiepladser uden for de største byer skal ikke skabes på bekostning af de eksisterende studiepladser i de etablerede studiemiljøer, skriver FRI sammen med IDA, Dansk Erhverv og IT-branchen i et debatindlæg i Børsen.