Debat: Mere byggeri for pengene

Af: Ib Enevoldsen, formand for FRI og administrerende direktør i Rambøll og Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i DI. 

Det offentlige byggede alene i 2018 for 23 mia. kr. Desværre blev hele 9 pct. eller mere end 2 mia. kr. brugt på transaktionsomkostninger – f.eks. udgifter til at indgå kontrakter, inden byggeriet overhovedet var i gang. Det er penge og kræfter, vi kunne bruge på bedre byggerier. Der er et stort potentiale for at holde transaktionsomkostningerne nede ved at bruge standardkontrakter i byggeriet.

Derfor var det et stort gennembrud, da stort set alle organisationer inden for byggeriet blev enige om det nye såkaldte AB-regelsæt, der omfatter såvel rådgiver- som entreprenøraftaler. De nye standardaftaler giver bygherrerne bedre mulighed for processtyring med mere fokus på økonomi, risikostyring og kvalitet.

Men gevinsterne udløses kun, hvis de offentlige bygherrer bruger dem. Og selvom det snart er to år siden, vi fik de nye aftaledokumenter, kræver mange offentlige bygherrer så mange fravigelser i kontrakterne, at det undergraver idéen om fælles standarder og aftaler.

Som ansvarlige aftaleparter vil vi opfordre til, at man overholder aftalerne. Selvfølgelig kan der være behov for at fravige i særlige tilfælde. Men i dag ser vi desværre mange eksempler på fravigelser, som ikke er begrundet i projektet. Her bør ikke mindst bygherrens juridiske og professionelle rådgivere stramme op.

Vi har som virksomheder, myndigheder og skatteborgere en interesse i at sikre lavest mulige transaktionsomkostninger, færrest mulige konflikter og bedst muligt byggeri for pengene.

 

Læs flere debatindlæg

Debat: Her er vores ønsker til landbrugsaftalen
Debat: Her er vores ønsker til landbrugsaftalen
FRI håber på en "historisk landbrugsaftale," der både gør op med omprioriteringsbidraget på miljø- og fødevareområdet og ændrer incitamenterne i landbrugsstøttesystemet.
Debat: Ja, Der er et bekymrende mismatch i arbejdsudbuddet
Debat: Ja, Der er et bekymrende mismatch i arbejdsudbuddet
Regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets øvrige partier om reformudspillet ”Danmark kan mere”. Det har de ret i, at Danmark kan. Men det kræver yderligere indsatser. Alternativet bliver dyrt. For os og for Danmark, skriver FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg.
Debat: Ja, Danmark kan mere – men regeringens udspil løser ikke problemerne
Debat: Ja, Danmark kan mere – men regeringens udspil løser ikke problemerne
Regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets øvrige partier om reformudspillet ”Danmark kan mere”. Det har de ret i, at Danmark kan. Men det kræver yderligere indsatser. Alternativet bliver dyrt. For os og for Danmark, skriver FRI's administrerende direktør, Henrik Garver, i et debatindlæg.