Debat: Pisk og gulerod til kommunale bygninger i krise

Af: Henrik Garver, adm. direktør i FRI, Teknik og Miljø den 10. marts 2020. 

I FRI udarbejder vi hvert fjerde år en gennemgribende rapport over status på Danmarks infrastruktur.

Rapporten State of the Nation 2020 er lavet i samarbejde med førende eksperter fra rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i Danmark, og med Rambøll som hovedskribent.

Rapporten vurderer alle infrastruktursektorer og måler på tilstanden i dag, udviklingen over tid, fremtidssikringen, det økonomiske efterslæb og som noget nyt i 2020-rapporten bæredygtighedsaspekterne i hver enkelt sektor. I 2012-rapporten begyndte vi at medtage offentlige bygninger, som en del af den infrastruktur vi analyserede. Det gjorde vi fordi den offentlige bygningsmasse er en central del af vores samfundsinfrastruktur: skoler og institutioner, administrationsbygninger, hospitaler og sundhedsbyggeri.


I massiv krise

I 2016, og nu igen i 2020, desværre, er konklusionen i State of the Nation, at den kommunale bygningsmasse er i massiv krise. Tilstanden er generelt så dårlig, at vi kigger på et investeringsefterslæb på op mod estimerede DKK 100 milliarder for at sikre at vores bygninger er i en tilstrækkelig stand, hvor det økonomisk-og brugsmæssigt er mest rationelt at ligge - og hvor det også indeklimamæssigt er optimalt. Oven i dette efterslæb kommer nye udfordringer i disse år: er de fremtidssikrede, både funktionelt og ift. klimaet? Er de bæredygtige?

Noget er blevet bedre

Siden 2008, hvor FRI lavede vores første State of the Nation-rapport, har vi fulgt infrastrukturudviklingen tæt. Og i rapporterne frem til 2016 var der generelt en fremgang at spore - tilstanden af vores infrastruktur blev generelt bedre. Det gjaldt bare ikke for den vigtige kommunale infrastruktur - de kommunale veje og de kommunale bygninger. Kun kloakker og i perioder vandværk har oplevet fremgang grundet politiske prioriteringer målrettet disse sektorer. I 2020-rapporten er det vores vurdering, at den kommunale vejinfrastruktur er blevet bedre. Men den er ikke god. Og de kommunale bygninger er fortsat i en stand hvor de er underprioriterede, og derfor bliver en unødigt stor belastning for kommunerne funktionelt, og ikke mindst økonomisk.

Det et nemt at råbe vagt i gevær, men i FRI mener vi faktisk, at situationen er kritisk.

Vores konklusion om tilstanden af de kommunale bygninger er uændret fra for fire år siden. Udgifterne til at lappe på vores kommunale bygninger er massivt højere end løbende vedligehold. Det er med andre ord meget dyrere for Danmark, og for den enkelte kommune, at lade stå til end at gøre noget ved problemet. Og for hvert år, der går, bliver regningen større.

Asset management plan

Hvad skal der så gøres? Helt basalt skal der investeres mere i de kommunale bygninger, så efterslæbet på bygningsmassen hurtigt bliver bragt ned. Men virkeligheden er, at anlægsloftet i kommunerne mange steder er en begrænsende faktor, hvis der både skal bygges nyt, for at kunne tage vare på den demografiske udvikling, og der samtidig skal være midler til at vedligeholde den eksisterende infrastruktur.

Og samtidig tjener anlægsloftet et formål, ift. at styre den samlede økonomiske aktivitet i Danmark.

Løsningen er derfor ikke at afskaffe anlægsloftet, løsningen er at gøre det intelligent. I praksis vil det være ved at skabe rum for at kommuner der arbejder ud fra en strategisk plan med at reducere efterslæbet på deres bygninger og veje, får mulighed for at lægge disse investeringer uden for anlægsloftet.

Men forudsætningen er, at det netop er investeringer som indgår i en samlet asset management plan for den enkelte kommune.

Formålet skal ikke være at give los, men at skabe en økonomisk gulerod der gør det attraktivt for den enkelte kommune at arbejde strategisk med vedligehold af bygninger og veje, og sikre, at der også er økonomisk plads til de nødvendige rettidige investeringer.

State of the Nation 2020 er lanceret den 5. marts 2020. Og rapporten er en baseline som vi kan måle og vurdere kommende aftaler og forlig om infrastrukturen i bredeste forstand, op i mod.

Tilstanden er generelt så dårlig, at vi kigger på et investeringsefterslæb på op mod estimerede DKK 100 milliarder for at sikre at vores bygninger er i en tilstrækkelig stand, hvor det økonomisk-og brugsmæssigt er mest rationelt at ligge - og hvor det også indeklimamæssigt er optimalt.

Læs flere debatindlæg

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI