FRI Debat: Vi skal tage et grønt ansvar

Debatindlæg: Klimaforandringer er en afgørende dagsorden. Som branche er byggeriet en væsentlig del af løsningen, mener Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.


 

Af Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Licitationen d. 30 oktober 2019

Der er mange forhold i tiden, som påvirker byggeriet og de virksomheder der arbejder i og omkring det byggede miljø.

Og her tænker jeg ikke kun på de rådgiver-ingeniør-og arkitektvirksomheder hvis hverdag jeg følger tæt i Foreningen af Rådgivende IngeniørerFRI.

Jeg tænker på samtlige de virksomheder, som skaber vores byer, byrum og bygninger. De virksomheder der sikrer vores infrastruktur, både den der understøtter mobilitet og den der handler om forsyning og klimasikring.

Tæt på er det forhold som det nye AB-system (ABR 18, AB 18 og ABT 18), BR18 og de dertilhørende certi-ficeringsordninger, det næste infrastrukturforlig, krav til vand-og miljøområdet, udbudsloven og arbejdet for at reducere tilbudsomkostninger på tværs af virksomheder m. v. der påvirker branchen.

På den lidt større bane er internationalisering af byggeriets virksomheder og krav om nye kompetencer.

For rådgiverne handler det bl. a. om at forholde sig til, hvordan der skabes mest værdi for kunderne, når værdikæden forandres. Hvordan sikres bedst de rigtige arkitektkompetencer i et projekt? Hvem sikrer bedst at de rigtige styringskompetencer under udførelsen af anlæg og byggeri er til stede? Er det fortsat de traditionelle aktører eller er det andre aktører, som bedst skaber værdi for kunderne? De tilsvarende spørgsmål er naturlige at stille sig selv andre steder i byggeriets værdikæde.


Påvirkes af store trends

Og spørgsmålene er relevante, for lige nu påvirkes vi af en række helt store trends: teknologi, demografiog urbanisering - samt ikke mindst klimaforandringer, både håndtering og forebyggelse.

Regeringen har sammen med sine støttepartier sat et ambitiøst og rigtigt CO2e-reduktionsmål for Danmark. Vi skal som land, inden 2030, reducere udledningen af klimagasser med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. I de seneste uger har samtlige partier i Folketinget sluttet sig til målet.

Og det at sikre rammerne for " den grønne omstilling" er et politisk ansvar.

Men, grøn omstilling er også virksomhedernes ansvar. Klimadagsordenen og bæredygtighed er i høj fart ved at forandre vores branche - og det sætter nye vilkår i forhold til kunder, konkurrenceevne og kompetencer - og det påvirker virksomhederne mindst lige så meget som de forhold, jeg indledningsvist beskrev som værende " tæt på" eller " på den lidt større bane".

Fra politisk side ved vi, at der kommer en klimalov. Vi ved, at loven vil blive udmøntet i en række mere konkrete klimahandlingsplaner. Og vi ved, at målet er en reduktion i Danmarks CO2-udledning på 70 pct. Og så ved vi ikke ret meget mere .


Skal diskuteres på Building Awards

Ved Building Awards 2019 vil vi kunne komme tættere på at drøfte vores bud på, hvad der skal ske. Blandt de centrale tiltag vil, for mig, være obligatoriske bæredygtighedskrav til byggeriet i form af krav til bygningers klimaaftryk, men uden at gå på kompromis med indeklima eller den sociale funktion af bygninger og byrum.

Der vil være en accelerering af indsatsen omkring mærkning af materialernes klimaaftryk. Der vil være en styrket fokusering på renovering og omdannelse. Og der skal ske en styrket indsats omkring løbende vedligehold og bedre asset management.

Hertil kommer: " hvordan" sikrer vi forskning i low-carbon materialer? Hvordan får vi udnyttet digitalisering bedre? Hvordan løfter vi vores forskning og uddannelse? Hvordan sikrer vi, at der OGSÅ er fokus på bæredygtighed i hvert enkelt projekt? Det er alt sammen centrale spørgsmål for fremtiden, som vi også kommer til at drøfte på Building Awards 2019.

For som Achim Steiner, den øverste chef i UNDP, udtalte på DI Topmødet tilbage i september: " How will we live together in 2050 and towards 2100 if we do not address climate change? every day we must take steps forward.

And time is not on our side".

Læs flere debatindlæg