Det er upraktisk og dyrt at satse alt på grøn el

Der er brug for alle greb i den grønne omstilling. Derfor er det for upraktisk og dyrt at satse det hele på grøn el. Bygningsmassen kan nemlig spille en central rolle i at nedbringe energiforbruget, hvis vi plukker de lavthængende frugter, skriver Henrik Garver i et debatindlæg i Altinget.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI, Altinget den 27. november 2020. 

De flestes første billeder på grøn omstilling og CO2-reduktion er typisk vindmøller, elbiler og måske en kødløs kantinedag.

Det er der sandsynligvis flere gode grunde til. En af de primære er, at som fortælling lyder det langt mere proaktivt at skabe noget – i dette tilfælde grøn energi – end det gør at bruge mindre af den ved at bygge om på noget eksisterende. Eller blot bygge nyt, der ikke i væsentlig grad kræver noget ekstra. 

Energirenoveringer af bygninger, der har præget landskabet i en menneskealder, er simpelthen ikke lige så sexet som en Tesla opladt fra spritnye havvindmøller eller fly drevet af electrofuels, skabt på nye energiøer.

Bygningsmassen har en særlig rolle

Når vi skaber noget nyt, er det tydeligt, at vi leverer på den grønne omstilling, det er det ikke, når vi bevidst undlader at skabe noget. Men den energi, vi ikke bruger, er billigere end alt andet.

For selv grøn energi er ikke omkostningsfrit at producere, og med den stigende elektrificering af vores samfund ser vi ind i et kapløb imellem udbud og efterspørgsel – og det er her, at vores bygningsmasse har en helt særlig rolle i forhold til at sikre en balance, hvor vi skal udbygge vores energiforsyning langt mindre, end det ellers ville være nødvendigt.

Virkeligheden er, at vi skal bruge alle greb i bogen i forhold til den grønne omstilling. Den tid, hvor man kunne tillade sig at tænke i enkeltløsninger, er forbi. Fremtidens – og dermed nutidens – grønne løsninger er for avancerede til at kunne passe ned i en silotænkning.

 

Den tid, hvor man kunne tillade sig at tænke i enkeltløsninger, er forbi. Fremtidens – og dermed nutidens – grønne løsninger er for avancerede til at kunne passe ned i en silotænkning.
Henrik Garver Henrik Garver

En lavthængende frugt

Vi skal i gang med et nyt kapitel i opbygningen af rammerne omkring vores samfund. Et kapitel, hvor elektrificering spiller en af nøglerollerne, så vi kan udfase de sidste fossile brændsler og udnytte, at fremtidens energi er grøn. For det skal den være.

Men at satse hele butikken på grøn el bliver både en upraktisk og dyr løsning. Et grønt energiforbrug kræver et samspil mellem de forskellige sektorer - el, fjernvarme, bygninger, industri, transport, affaldshåndtering og så videre. Det vi også kalder for sektorkobling. Og her kommer energieffektive nye bygninger og energirenovering af eksisterende bygninger til at spille en vigtig rolle. 

Især vores allerede eksisterende bygningsmasse har stort potentiale i forhold til besparelser. Først og fremmest fordi det er et meget stort volumen. Vi bygger holdbart i Danmark, vores bygninger står ofte i over 100 år, og bygningsmassen herhjemme fornyes kun med 1-2 procent om året.

Men også fordi energirenovering er en dejligt lavthængende frugt, når det kommer til at spare på energien.

Mest fordelagtigt at renovere frem for at bygge nyt

Rambøll har regnet på netop denne problematik og udkom i oktober med en rapport, hvor det fremgår, at det i 16 forskellige cases har vist sig både miljømæssigt og totaløkonomisk mest fordelagtig at fokusere på renovering af eksisterende bygninger frem for at bygge nyt, når man ser henover bare en 50-årig periode.

Nybyggerier er jo ikke omkostningsfrie, og vi risikerer at ende med bygninger, der er mere klimabelastende at opføre end aftrykket af deres forbrug i den samlede levetid. Og det giver jo, lidt forsimplet sagt, ikke mening at betale en tier for at spare en femmer.

Derfor er renovering, også selvom det ikke bliver helt så energieffektivt som nybyggeri, altid noget der skal overvejes, for at det samlede carbonfootprint kan være lavere. 

Renoveringer kan styrke økonomien og skabe arbejdspladser

Sidst, men ikke mindst, er Danmark førende inden for udvikling af grøn teknologi, også i forhold til bæredygtig renovering, og en markedsdrevet udvikling og fortsat kompetenceopbygning på dette område kan både styrke økonomien og skabe arbejdspladser. 

Energirenoveringer er et værktøj i klimaværktøjskassen, som vi skal bruge langt mere – også selvom det ikke har samme feelgoodfaktor som nye vindmøller.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI