FRI Kronik: Infrastuktursinvesteringer kan vise vejen

Regeringen bør fremrykke en infrastrukturplan, det vil holde økonomiens hjul igang og forbedrer infrastrukturen.

Af Ib Enevoldsen, formand for FRI og adm. direktør i Rambøll Danmark og Henrik Garver, adm. direktør i FRI, Børsen 27. marts 2020

Regeringen har allerede sat en masse gode initiativer i gang for at hjælpe dansk erhvervsliv ud af den økonomiske krise, som vil følge af coronavirussen. Det er yderst positivt.

Nu er der brug for, at også infrastrukturen prioriteres, og at anlægsloftet i kommunerne lempes. Alt for mange veje er hullede og slidte, og særligt de kommunale veje er i dårlig stand. Det betyder kraftigt slid på bilerne, længere transporttid og større risiko for ulykker. Og oven i det bliver trængslen på de centrale motorvejsstrækninger værre dag for dag.

Ved at tilføre vejområdet flere investeringer, kan man således slå tre fluer med ét smæk: Man kan afhjælpe trængslen, mindske efterslæbet og regningen i fremtiden samt holde samfundshjulene i gang i bygge-og anlægssektoren i disse krisetider, så den økonomiske krise ikke forværres.

Fremryk plan

Foreningen af Rådgivende Ingeniører har netop udgivet en stor analyse af infrastrukturen i Danmark kaldet State of the Nation.

Analysen viser, at infrastrukturen har behov for investeringer. Alene på vejområdet er efterslæbet på knap 6 mia. kr. De nedslidte veje i Danmark giver længere transporttid og mere spildtid i trafikken, og det mindsker konkurrencekraften og sænker produktiviteten.

Ifølge tal fra Dansk Industri kostede tiden på vejene samfundet 25-27 mia. kr. i 2019. Samtidig er trafikmængden stigende på vejene. F. eks. har der siden 2007 været en stigning i trafikken på motorvejene på cirka 30 pct.

I lyset af den nuværende coronakrise giver det mening at fremrykke en samlet infrastrukturplan, der kan sikre, at samfundshjulene holdes i gang, så danskerne - når vi kommer på den anden side af coronakrisen -kan komme til og fra arbejde, fritidsaktiviteter og børneinstitutioner uden at skulle bruge samlet 254.000 køretøjstimer om dagen på at sidde i kø.

Det er vigtigt, at planen sætter fokus på drift og vedligeholdelse af veje. For set med de positive briller kan et mere effektivt transportsystem give et afgørende bidrag til væksten i samfundet - en vækst, som vi får behov for at løfte i tempo, selvom ingen af os på nuværende tidspunkt kan spå om, hvilke varige spor den nuværende krise vil sætte i samfundsøkonomien.

Bred investeringsplan Vores analyse viser, at det især er de kommunale veje, der trænger til en vedligeholdelsesindsprøjtning. Derfor er det vigtigt, at politikerne tænker en opblødning af anlægsloftet ind i en samlet infrastrukturplan for Danmark.

Ikke mindst på den korte bane, hvor der er behov for at holde byggeaktiviteterne i gang, så vi ikke forværrer den i forvejen accelererende økonomiske afmatning, vi ser inden for andre sektorer.

Det næste infrastrukturforlig kan med fordel føres ud i livet i to tempi. Det kunne indebære investeringer på den korte bane, der sættes ind nu, så vi understøtter et bundniveau i bygge-og anlægssektoren, og hjulene holdes i gang.

Og dels investeringer på den lange bane, der sikrer, at transportsystemerne er agile, så fremtidens teknologi, som f. eks. førerløse og eldrevne biler, batteridrevne tog, den stigende urbanisering og rollen af droner til varelevering, tænkes ind.

Det er også vigtigt, at vi får en bred politisk aftale, og det er vigtigt, at investeringsplanen er langsigtet. En bred aftale ville sikre investeringsplanens holdbarhed.

Planen skal samtidig have fokus på mobilitet og bæredygtighed, så man sammentænker investeringer i veje, broer, jernbaner, letbaner, cykelstier og havne.

For særligt i de større byer kan vejnettet ikke bære hele trafikken. Regeringen kan lade sig inspirere af helhedstænkningen fra byudviklingen af Nordhavn i København. Her er der maksimalt 5 minutter til alle byens hovedfunktioner, og transportsystemet styrker mobilitet og byliv.

Krav til CO2-belastning Infrastrukturplanen skal også have et klart bæredygtigt aftryk, så vi nedbringer CO2-belastningen fra transportområdet, som står for ca. 30 pct. af den samlede CO2-udledning. Det er et fokus den nuværende regering har lagt for dagen, og det er vi meget enige i.

For at opnå en bæredygtig plan for vejområdet foreslår vi, at man i en langsigtet plan ser på, hvordan man kan bygge en omfattende batterilade-infrastruktur, herunder afdække muligheden for ladning under kørsel, som vi allerede nu kan se på teststrækninger i f. eks. Sverige og Tyskland. Og så skal vi sætte krav til CO2-belastningen fra planlægning og anlæg af veje mv.

Der er i dag ikke et krav, og det gør det besværligt at sætte mål for, hvor meget vi kan reducere CO2-udledningen med. Der er behov for at holde byggeaktiviteterne i gang, så vi ikke forværrer den økonomiske afmatning.

Læs flere pressemeddelelser