Hvad blev der af den grønne omstilling?

 - og hvordan skal vi styrke Danmarks infrastruktur? spørger Foreningen af Rådgivende Ingeniører i forlængelse af regeringens forslag til Finansloven.

Af Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Licitationen d. 9. september 2020

Sidste mandag, den 31. august 2020, præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) regeringens forslag til Finanslov for 2021.

Det er, på papiret og set med FRI-briller, den tyndeste Finanslov, jeg har set i 20 år. Det er selvsagt også en finanslov, der på mange måder er præget af coronakrisen.

Til den positive side tæller dog, at de tiltag om renovering af almene boliger og det lempede anlægsloft for 2021 nu er medregnet. Sådan skal det jo være. Lige så væsentligt er det, at der er fundet 750 mio. kr. til grøn forskning, samt at hovedparten af besparelserne på de videregående uddannelser er taget af bordet.

Nogle gange må man bare glæde sig over lidt.

For der er nogle åbenlyse mangler i forslaget.

Der er ingen reserve Hvor er midlerne til løft af transportinfrastrukturen? Bæredygtig og grøn mobilitet bør være højt på dagsordenen af tre årsager: 1) for at understøtte langsigtet vækst, 2) for at sikre at infrastrukturen aktivt bruges til at fremme grøn omstilling og 3) fordi aftalen fra 2009 om en grøn infrastrukturplan er tømt med udgangen af 2020.

Hvor er midlerne til, helt reelt, at sikre den grønne omstilling? Udover de 750 mio., der er afsat til yderligere grøn forskning, så er der ingen reserve til at håndtere de udgifter, vi ved kommer, når regeringen i 2020 og 2021 forhåbentlig skal gøre store dele af de forslag, der er kommet fra Klimapartnerskaberne, til virkelighed.

Jeg er bekymret for, at vi på baggrund af Finanslovforslaget skal hen i 2022, før vi for alvor rykker på de vigtige dagsordner: Infrastruktur og grøn omstilling. Og det virkelig bekymrende er, at ét års udsættelse af grønne initiativer skærer 10 pct. af den tid, vi har til at nå 2030-reduktionsmålet.

Kommuner og EU giver håb Men, nu skal det ikke blive sortsyn det hele. Vi vil fra FRI's side spille ind til regeringen og dennes støttepartier med forslag, der både kan skabe aktivitet i kølvandet på coronakrisen, og som understøtter grøn vækst og en styrkelse af vores infrastruktur. Der ligger trods alt en " krigskasse" på 9,2 mia. kr..

Derudover er det værd at glæde sig over, at der er ved at lande gode og ambitiøse budgetter i en række kommuner - og at der også på EU-plan rykkes på den dagsorden. Så sent som den 27. august udgav EU-kommissionen en oversigt over rådskonklusioner til, hvordan man gennem udbud af ekspansive offentlige indkøb kan fremme en bæredygtig genrejsning og et yderligere boost af europæisk økonomi.

Når regeringen parkerer den grønne dagsorden, er det godt, at kommuner og EU-kommissionen tager ansvaret alvorligt.

Læs flere debatindlæg fra FRI

Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Debat: Vi må ikke bremse byggeriet trods krig og corona
Markedsusikkerhed, inflation og stigende renter er i fuld gang med at bremse byggeriet frem mod 2023. Vi har ikke brug for at den offentlige sektor forstærker effekten. Danmark har ikke brug for en katastrofeopbremsning i byggeriet i 2023, skriver FRI