}
FRI: Energistyrelsen præsenterer ny basisfremskrivning

Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019 viser, at andelen af vedvarende energi i elforbruget ventes at overstige 100 pct. i 2028 og nå 109 pct. i 2030.


 

Basisfremskrivning 2019 er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan energiforbrug og energiproduktion samt udledning af drivhusgasser vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie. ”Frozen Policy” betyder, at udviklingen er betinget af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag. BF19 tjener dermed til at undersøge i hvilket omfang, Danmarks klima- og energimålsætninger og – forpligtelser vil blive opfyldt inden for rammerne af gældende regulering.

Fremskrivningen viser, at forbruget af kul, naturgas og olie til produktion af el og fjernvarme forventes at være reduceret med 86 pct. i 2030 i forhold til 2017.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

Læs mere