FRI: Energistyrelsen udbyder 128 mio. kr. til fremtidens energilagring

I 2019 er der afsat en pulje på 128 mio. kr. til projekter, der udvikler og demonstrerer nye energilagringsteknologier i større skala. Puljen er teknologineutral, og der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019.


 

En af de store udfordringer for fremtidens energisystem er at få indpasset og udnyttet den stigende mængde fluktuerende energi fra ikke mindst vind- og solenergi. Derfor udbyder Energistyrelsen nu en ny pulje, som kan bidrage til den grønne omstilling idet nye lagringsteknologier kan øge fleksibiliteten mellem energiproduktion og -forbrug.

De ansøgte projekter skal indeholde nye innovative teknologier eller nye kombinationer af kendte teknologier og de forventes at være markante og af betydelig størrelse. Der er ansøgningsfrist d. 22. oktober 2019 kl. 15.00, og Energistyrelsen forventer at offentliggøre tilsagn om tilskud medio december 2019.

Har du spørgsmål til Energilagringspuljen og ansøgningsprocessen, kan du kontakte specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger påjbu@ens.dk og tlf. 33 92 75 89 eller sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen,mun@ens.dk og tlf. 33 92 75 32.

Læs mere om energilagringspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

Læs mere

EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.