}
FRI: Langsigtet strategisk vision - klimaneutralt EU inden udgangen af 2050

EU-Kommissionen præsenterede i uge 48 en vision for, hvordan Europa kan blive klimaneutral i 2050.


 

Visionen beskriver, at der skal en fælles indsats til på syv strategiske områder: energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder, ren, sikker og sammenbundet mobilitet, en konkurrencedygtig industri og cirkulær økonomi, energiinfrastruktur og netsammenkobling, bioøkonomi og naturlige CO2-dræn og CO2-opsamling og -lagring for at tackle de resterende emissioner.

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Læs mere

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
DTU er sammen med FRI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer. Projektet er endt ud i en rapport, som kan downloades på FRI’s hjemmeside. Projektet var i høring i Landstingssalen d. 21. september, du kan se streaming her.