}
FRI: Langsigtet strategisk vision - klimaneutralt EU inden udgangen af 2050

EU-Kommissionen præsenterede i uge 48 en vision for, hvordan Europa kan blive klimaneutral i 2050.


 

Visionen beskriver, at der skal en fælles indsats til på syv strategiske områder: energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder, ren, sikker og sammenbundet mobilitet, en konkurrencedygtig industri og cirkulær økonomi, energiinfrastruktur og netsammenkobling, bioøkonomi og naturlige CO2-dræn og CO2-opsamling og -lagring for at tackle de resterende emissioner.

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen

Læs mere