}
FRI mener: Sådan bidrager energi- og forsyningssektoren til den bæredygtige omstilling

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, som viser, hvordan energi- og forsyningssektoren kan bidrage til, at vi når 2030- og 2050-CO2-reduktionsmål med tre konkrete anbefalinger til Folketinget og regeringen.


 

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, som viser, hvordan energi- og forsyningssektoren kan bidrage til, at vi når 2030- og 2050-CO2-reduktionsmål. Notatet rummer tre anbefalinger til Folketinget og regeringen:

1) Opstil klare og faste mål for opbygningen af et fleksibelt energisystem;

2) lav klare rammebetingelser, der sikrer integration af de forskellige sektorer; og

3) udøv grønt diplomati og sikre et stærkt europæisk og internationalt engagement.

Læs holdningsnotatet her.

Læs mere

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
DTU er sammen med FRI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer. Projektet er endt ud i en rapport, som kan downloades på FRI’s hjemmeside. Projektet var i høring i Landstingssalen d. 21. september, du kan se streaming her.