FRI-skrivelse til Rådgivningsenheden - Statens Indkøb om fravigelser i ABR 18

FRI har været i dialog med Rådgivningsenheden siden etableringen i april 2019, og mødtes med dem i juni d.å. Samtidig skrev DI, på foranledning af FRI og DI Rådgiverne, til enheden d. 23. maj. Alle henvendelser vedrørte en henstilling om at undgå fravigelser fra AB-betingelserne i rådgivning til styrelser m.m.


 

Der er nu kommet svar fra Moderniseringsstyrelsen og Konkurrence- og forbrugerstyrelsens direktører, som står bag Rådgivningsenheden. Det fremgår heraf, at man i sin rådgivning vil anbefale at benytte de nye AB regler herunder ABR 18 og kun ved konkrete behov lave fravigelser. Dette vil også være udgangspunktet for skabeloner til brug for udbud af bygge- og anlægskontrakter. Så intentionerne er gode.

Se svaret fra Rådgivningsenheden

Læs mere om samme emne