FRI: Udkast til National Energi- og Klimaplan får kritik fra EU

EU-kommissionen kommer med sin vurdering af Danmarks nationale energi- og klimaplan.


 

Som følge af EU’s Governance forordning skal Danmark i løbet af 2019 udarbejde en national Energi- og Klimaplan, der beskriver den samlede danske energi- og klimaindsats frem mod 2030 under ét. Lige før jul fremsendte Danmark et udkast til Energi- og Klimaplanen til EU. Denne er nu blevet vurderet, og der er rum for forbedringer ifølge EU-kommissionen.

Læs mere om Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan her. 

Læs EU-kommissionens vurdering af planen her.

Læs mere

EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
EUDP udbyder 437 mio. kr. til grønne projekter i 2019
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.