}
FRI: Udkast til National Energi- og Klimaplan får kritik fra EU

EU-kommissionen kommer med sin vurdering af Danmarks nationale energi- og klimaplan.


 

Som følge af EU’s Governance forordning skal Danmark i løbet af 2019 udarbejde en national Energi- og Klimaplan, der beskriver den samlede danske energi- og klimaindsats frem mod 2030 under ét. Lige før jul fremsendte Danmark et udkast til Energi- og Klimaplanen til EU. Denne er nu blevet vurderet, og der er rum for forbedringer ifølge EU-kommissionen.

Læs mere om Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan her. 

Læs EU-kommissionens vurdering af planen her.

Læs mere

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer
DTU er sammen med FRI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer. Projektet er endt ud i en rapport, som kan downloades på FRI’s hjemmeside. Projektet var i høring i Landstingssalen d. 21. september, du kan se streaming her.